Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 01.07.2011

Prezentujemy wspólne stanowiska Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

Pobierz: Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Badań

Pobierz: Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych

Pobierz: Stanowisko Prezydium PAN i Prezydium KRASP z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa