Stanowisko PAN w sprawie niedoinwestowania polskiej humanistyki i nauk społecznych

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 15.12.2008

Prezentujemy Uchwałę nr 3/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Zgromadzenia Ogólnego PAN.

Polska Akademia Nauk popiera Uchwałę Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności przyjętą w dniu 22 listopada 2008 roku.

Polska Akademia Nauk zwraca uwagę Rządu, Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej na fundamentalną rolę polskiej humanistyki i nauk społecznych, które są niezbędnym atrybutem i gwarantem narodowej tożsamości Polaków. Chroniczne niedoinwestowanie tych obszarów nauki i kultury grozi ich marginalizacją, do której nie można dopuścić.

Aby tę ważną narodową sprawę wyłączyć z wahań koniunktury gospodarczej i politycznej, Polska Akademia Nauk postuluje utworzenie wieloletniego programu rządowego, angażującego resorty nauki, edukacji i kultury. Program winien dysponować środkami odpowiednimi do tego, aby realizować niezbędne duże programy badawcze oraz zbudować nowoczesną infrastrukturę.

Wyrażamy nadzieję, że władze państwowe wraz ze środowiskami humanistycznymi, podejmą niezwłocznie prace nad skonstruowaniem takiego programu, a następnie nad wprowadzeniem go w życie.

prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk