Stanowisko PAN w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 13.12.2007

Prezentujemy stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków, w którym naukowcy piszą m.in. "Sądzimy, że właściwym krokiem w kierunku przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia byłoby utworzenie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk specjalnego Programu Przeciwdziałania Zagrożeniom Klimatycznym i ich Skutkom. Jego zadaniem byłoby finansowanie i koordynowanie prac badawczych oraz wszelkich innych form działań prawnych i ekonomicznych dotyczących różnorodnych aspektów zmian klimatycznych".

Pobierz: Stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie: Zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków