solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Dwie Brukselki dla PAN

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN zwyciężył w kategorii „nauka – instytuty”. Prof. Janusz Bujnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej otrzymał wyróżnienie jako popularyzator nauki i promotor polskiego uczestnictwa w programach ramowych UE. Jednostki naukowe, firmy i naukowiec realizujący z sukcesem projekty w programie UE Horyzont 2020 nagrodzono „Kryształowymi Brukselkami”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Miliony dla doświadczonych z pomocą PAN

Do 1 września 2016 r. można składać wnioski w Advanced Grants, konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) dla naukowców o ugruntowanej pozycji zawodowej. Do podziału w tej turze jest 647 mln euro. Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk oferuje aplikantom wsparcie w procesie przygotowania wniosku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ingerencje w „Academii”

„Po 1989 roku żyjemy w innym kraju, ale dla tych, którzy pamiętają tamte czasy, wszelkie groźby powrotu do ingerencji w wolność słowa czy sugestie inwigilacji budzą lęk. O trudnych relacjach w społeczeństwie demokratycznym mówią teksty w „Academii”. Zapraszamy do lektury najnowszego numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim są „Ingerencje”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Uczniowie zaproszeni w Kosmos

Konkurs „Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej”, którego celem jest rozbudzenie w młodzieży szkolnej zainteresowania badaniami kosmicznymi i astronomicznymi, ogłosiło Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Konkurs prowadzony we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN potrwa do 15 września. Mogą w nim brać udział uczniowie klasy 6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

START dla 121 młodych badaczy

29 młodych naukowców związanych z Polską Akademią Nauk otrzymało w tym roku stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Ogółem na stypendia przeznaczono prawie 3,5 mln. zł. Dofinansowania w wysokości 28 tys. zł przyznano 121 osobom, trzy najwyżej ocenione przez recenzentów wyróżniono kwotą 36 tys. zł, jedną – dofinansowaniem z Funduszu im. prof. Adama Sobiszewskiego. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się 21 maja 2016 r. na Zamku Królewskim w Warszawie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

PAN jest między książkami

O języku starożytnego Egiptu, sile uśmiechu i owadach w kryminalistyce mówili w piątek podczas Wszechnicy PAN na Warszawskich Targach Książki prof. Karol Myśliwiec, dr Karolina Hansen i dr Jakub Kryś oraz mgr Marta Łoś. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tych spotkań.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Kto ucieszy się Brukselką?

Prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk, dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN oraz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN znaleźli się w gronie nominowanych do Nagrody Kryształowej Brukselki 2016. Zwycięzców poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się 2 czerwca.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Masz szansę na ERC? Sprawdź się w PAN

Próbne panele dla osób, które przeszły pomyślnie pierwszy etap starań o otrzymanie Starting Grant Europejskiej Rady ds. Nauki (European Research Council – ERC) organizuje Biuro ds. Doskonałości Naukowej Polskiej Akademii Nauk. Na spotkanie z ekspertami – specjalistami w danej dziedzinie – może się umówić każdy chętny.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Naukowy polonez tańczony w Polsce

Pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych, rozstrzygnęło Narodowe Centrum Nauki. Jedenaścioro będzie pracować w jednostkach Polskiej Akademii Nauk. Na zwycięskie 48 projektów przeznaczono ponad 36 mln zł. Konkurs POLONEZ stanowi uzupełnienie oferty Narodowego Centrum Nauki w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej oraz mobilności naukowców. W ramach pierwszej edycji konkursu do NCN wpłynęło 419 wniosków, z których zespół ekspertów wyłonił 48 zarekomendowanych do finansowania.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Seria filmowa „Wywiady z profesorami Archeologii”

„Wywiady z profesorami Archeologii” – to tytuł nowej serii filmowej, realizowanej przez Zbigniewa Kubiatowskiego z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Wywiady o tematyce popularnonaukowej dostępne będą bezpłatnie od 16 maja w serwisie YouTube na kanale ArcheoTV. Filmy prezentują zasłużonych profesorów archeologii – ich życie naukowe i osobiste, badania terenowe w Polsce i na świecie, prace gabinetowe, a także refleksje na temat dzisiejszej archeologii, jak i tej sprzed wielu lat. Przygotowane są w postaci popularnonaukowej, tak aby przybliżyć archeologię jak najszerszemu gronu odbiorców. Każdy z wywiadów ma swój własny klimat i jest unikalny. Osiągnięcie takiego efektu było możliwe dzięki przyjętej formule prowadzenia wywiadów, pozwalającej ich bohaterom swobodnie interpretować pytania i wdawać się w długie dygresje.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
zdjęcie: Wikimedia Commons

Pożegnanie prof. Janusza Tazbira

Pogrzeb prof. Janusza Tazbira – zmarłego 3 maja 2016 r. historyka, wybitnego badacza dziejów kultury i ruchów religijnych – odbył się w środę 11 maja o godz. 11 na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. „Z Jego śmiercią humanistyka poniosła niepowetowaną stratę” – piszą dyrekcja i pracownicy Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
zdjecie: Wikimedia Commons

151 x PAN, czyli miliony na naukę

85 na projekty badawcze, 38 dla doktorantów, 28 dla doktorów rozpoczynających karierę – 151 naukowców z Polskiej Akademii Nauk znalazło się wśród 827 laureatów konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, które właśnie rozstrzygnęło Narodowe Centrum Nauki. W sumie w dziesiątej edycji grantów na badania podstawowe przeznaczono ponad 350 milionów złotych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polacy podzielą się innowacyjnymi pomysłami edukacyjnymi ze szkołami w całej Europie rusza projekt EDU-ARCTIC

Polski pomysł na innowacyjne nauczanie przedmiotów przyrodniczych będzie wdrażany w szkołach w całej Europie. Właśnie wystartował europejski projekt EDU-ARCTIC, którego koordynatorem i pomysłodawcą jest Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Instytut przez ponad 4 lata prowadził innowacyjny projekt EDUSCIENCE, z którego skorzystało łącznie ponad 3500 szkół w całej Polsce. To właśnie pomysły sprawdzone w EDUSCIENCE pozwoliły Polakom stworzyć dobre konsorcjum i przygotować wspólnie wniosek projektowy, który spodobał się ekspertom Komisji Europejskiej. A konkurencja była ogromna.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Spotkanie Kierownictwa PAN z Dyrektorami jednostek naukowych PAN - relacja

Na spotkaniu Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z dyrektorami jednostek naukowych PAN - 28 kwietnia  2016 r. w Warszawie, dyskutowano w szczególności na temat:

  • finansowania działalności statutowej instytutów naukowych PAN - dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r. - z udziałem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leszka Sirko;
  • przedstawionych przez Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego założeń do zmiany ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
  • stosowania zasad ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. „ustawy kominowej”.
Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe