solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu

Kierownictwo PAN z wizytą studyjną w Paryżu - relacja

Wsparcie w zdobywaniu środków na badania z unijnych programów, ewaluacja jednostek i zespołów badawczych oraz współpraca międzynarodowa – to najważniejsze tematy omawiane podczas dwudniowego pobytu delegacji Polskiej Akademii Nauk w Paryżu. Rozmowy toczyły się w kilku ważnych francuskich instytucjach naukowych. W dniach 28-29 października 2015 r. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński wraz z Wiceprezesami PAN: prof. Stanisławem J. Czuczwarem, prof. Elżbietą Frąckowiak, prof. Stefanem Malepszym, prof. Edwardem Nęcką oraz prof. Pawłem Rowińskim uczestniczyli w serii spotkań w paryskich instytucjach naukowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie - plakat

Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, zaprasza 6 listopada 2015 r. do laboratoriów na fascynujące spotkanie z fizyką i chemią. W programie wykłady, pokazy oraz minikonkurs wiedzy chemicznej. Przygotowano zajęcia dla uczestników w różnym wieku, poczynając od uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

Wizyta Sekretarz Generalnej Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO) w PAN

14 października 2015 roku Sekretarz Generalna Funduszu Badań Naukowych Flandrii (FWO), dr. ir. Elisabeth Monard spotkała się z Wiceprezesami Polskiej Akademii Nauk, prof. Pawłem Rowińskim i prof. Stanisławem Czuczwarem oraz z delegacjami z jednostek naukowych PAN odpowiedzialnymi za współpracę polsko-flandryjską: Instytutu Badań Systemowych PAN, Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz Instytutu Chemii Fizycznej PAN (dyrektorami, naukowcami polskimi oraz naukowcami belgijskimi przebywającymi aktualnie w Polsce w ramach wymiany osobowej).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Badacze polarnicy odznaczeni „Bene Merito”

Odznaka „Bene Merito” dla polskich polarników

26 października 2015 r. wiceminister spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys uhonorowała odznaką „Bene Merito” polskich polarników. Dziękując polskim naukowcom za pracę, za sprawą której Polska postrzegana jest jako kraj dzielący się wiedzą, zaangażowany i nowoczesny zwróciła uwagę, że powiewająca nad stacjami polarnymi polska flaga jest często jedynym świadectwem naszej obecności w tych odległych rejonach globu. W tak trudnych warunkach polscy badacze realizują tzw. dyplomację naukową, a współpraca z partnerami zagranicznymi i wyniki polskich badań kształtują politykę zagraniczną i regionalną kraju. Dzięki tym wszystkim działaniom Polska, jako członek obserwator w Radzie Arktyki, może prezentować własne stanowisko w sprawie obszarów polarnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Polsko-rosyjskie forum ekonomiczne w Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie

22 października 2015 r w Instytucie Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „Imperatywy współpracy w niespokojnym świecie”. Organizatorem spotkania była Stacja Naukowa PAN w Moskwie we współpracy z Instytutem Ekonomii Rosyjskiej Akademii Nauk i Instytutem Nauk Ekonomicznych PAN. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada RP w Moskwie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
"Citizen science" w Brukseli i w Warszawie

O "Citizen science" w Brukseli i w Warszawie

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claud Juncker 13 października 2015 r. spotkał się z członkami European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE). W czasie spotkania zorganizowanego w siedzibie Przewodniczącego Komisji Europejskiej, w którym wzięli udział także Komisarze KE ds. Badań Naukowych i Zdrowia, omawiano ostatnią opinię EGE dotyczącą citizen science.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wyróżnienie MSZ dla prof. Stanisława Rakusy-Suszczewskiego

Odznaczenie cywilne „Bene Merito”, ustanowione Rozporządzeniem Rady Ministrów RP z dnia 5 listopada 2009 r. jest nadawane obywatelom polskim oraz cudzoziemcom za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Na początku października 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych to wyjątkowe wyróżnienie przyznało profesorowi Stanisławowi Rakusie-Suszczewskiemu, członkowi korespondentowi PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Prof. Jan Strelau (trzeci z prawej) w otoczeniu innych laureatów Nagrody Teofrasta, fot. Wojciech Wojtkielewicz

Nagroda Teofrast Superstar dla prof. Jana Strelaua

Po raz siódmy przyznano Nagrody Teofrasta dla najlepszych książek psychologicznych polskich autorów. Mimo stosunkowo krótkiej historii, Nagroda, ustanowiona i przyznawana przez redakcję magazynu „Charaktery”, pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Jerzego Duszyńskiego zdobyła uznanie czytelników i prestiż w środowisku akademickim. Jej laureatami są największe sławy polskiej psychologii.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nauka, innowacje i biznes. Belgijsko-polskie seminarium - podsumowanie

13 października 2015 r. odbyło się belgijsko-polskie seminarium „Innovation in Life Sciences. Bridging Academic and Industrial Research”, które swoją obecnością zaszczycił Filip I Król Belgów. Zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki i biznesu, powitał Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński. W wystąpieniu prof. Rowiński podkreślił, że świat stawia wyzwania i oczekiwania wobec nowych specjalizacji naukowych, co wymaga doskonałości w prowadzonych badaniach. Zauważył także, że współpraca nauki i biznesu jest niezbędna oraz że oba sektory mogą się wzajemnie od siebie wiele nauczyć.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Współpraca między PAN i PGNiG SA przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż surowców energetycznych

29 września 2015 r. Polska Akademia Nauk i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA podpisały list intencyjny dotyczący współpracy badawczo-rozwojowej w obszarze geologii, w szczególności w zakresie genezy basenów osadowych, ich historii geologicznej oraz współczesnej budowy strukturalnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod geologicznych i geofizycznych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
XIX Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna"

XIX Konferencja Naukowa "Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna"

W dniach 14-16 października 2015 r. na terenie Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w Warszawie odbędzie się organizowana przez Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej oraz Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN XIX Krajowa Konferencja Naukowa „Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna”. Honorowy patronat nad Konferencją sprawuje Prezes PAN prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe