NAWA programy i możliwości

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej. Agencja dąży do umocnienia doskonałości naukowej, umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych, a także do promocji Polski - jej języka oraz kultury w celu budowania wizerunku kraju oferującego interesujące możliwości edukacyjne i badawcze. 

logo-komputer.png

Cele te są realizowane dzięki szerokiej ofercie programowej Agencji:

Strona: www.nawa.gov.pl

Harmonogram naborów do programów NAWA w 2022 roku

NAWA – програми та можливості

logo-komputer-en.png

Національне агентство академічного обміну (NAWA) займається інтернаціоналізацією польської науки, підтримуючи та стимулюючи міжнародну дослідницьку співпрацю та академічний обмін. Агентство має на меті посилити науковий досвід, інтернаціоналізувати польські університети та наукові установи, а також популяризувати Польщу – її мову та культуру, щоб створити імідж країни, яка пропонує цікаві можливості для освіти та досліджень.

Ці цілі досягаються завдяки широкій програмній пропозиції Агентства:

Сторінка: https://nawa.gov.pl/en/

Розклад конкурсів та програм NAWA у 2022 році (PL)