Science4Refugees

Science4Refugees i portal EURAXESS udostępniają bazę staży badawczych dostępnych dla uchodźców, pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, zapewniają dostęp do europejskiej wspólnoty badawczej, a także pełen zakres informacji i usług wsparcia dotyczących pracy i życia w Europie. Ukraińscy naukowcy mogą korzystać z inicjatywy Science4Refugees bez konieczności posiadania statusu uchodźcy.

Więcej informacji na stronie Science4Refugees.

 

Science4Refugees (Наука для біженців)

Ініціатива Science4Refugees та портал EURAXESS надають дослідницькі стажування доступні для біженців, роботу на неповний та повний робочий день, доступ до Європейської дослідницької спільноти, а також повний спектр інформаційних та допоміжних послуг щодо роботи та життя в Європі. Українські дослідники мають право скористатися ініціативою Science4Refugees без необхідності мати статус біженця.

Більше інформації на сторінці Science4Refugees.