ERC dla Ukrainy: praca dla naukowców uciekających przed wojną

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) zaapelowała do swoich grantobiorców o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia uchodźcom naukowcom oraz personelowi pomocniczemu, takiemu jak technicy i kierownicy laboratoriów z Ukrainy. ERC skontaktowała się ze wszystkimi 5600 obecnymi grantobiorcami i zbiera informacje o aktualnych ofertach pracy. Dane te będą gromadzone i stopniowo publikowane na stronie internetowej ERC i poprzez inne kanały. Inicjatywa jest następstwem oświadczenia Rady Naukowej ERBN wspierającego Ukrainę i jej środowisko naukowe.

Oferty pracy w projektach finansowanych przez ERC.

ЄДР для України: робота для науковців, які втікають від війни

Європейська дослідницька рада (European Research Council – ERC) звернулася до своїх грантоотримувачів з проханням тимчасово працевлаштувати дослідників-біженців та допоміжний персонал, наприклад техніків та керівників лабораторій, з України. ЄДР зв’язався з усіма своїми 5600 грантоотримувачами та збирає інформацію про додаткові можливості працевлаштування. Ці дані збиратимуться та поступово публікуватимуться на веб-сайті ЄДР та інших каналах. Ініціатива ґрунтується на заяві Наукової ради ЄДР на підтримку України та її дослідницького співтовариства.

Список доступних вакансій на сторінці ЄДР.