Dla Ukraińskiej Nauki - Fundacja im. Mariusa Jakulisa Jasona

Fundacja MJJ, Fundacja im. Mariusa Jakulisa Jasona, ustanawia fundusze w celu wspierania doktorantów, postdoców i naukowców z Ukrainy, którzy szukają możliwości bezpiecznego przeniesienia się na Litwę do czasu, gdy będzie można bezpiecznie wrócić i wzmocnić swój kraj.

20220324_mariusjuka.png

Czas pobytu na litewskich uniwersytetach i w centrach badawczych - do 8 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Fundacja MJJ zapewni miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000 EUR na pokrycie kosztów relokacji i utrzymania (przed opodatkowaniem).

Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek:

https://mjjfondas.lt/en/kryptys/for-ukraines-science/