Nowy Program FNP dla Polsko Ukraińskiej Współpracy Naukowej

 FNP_PL.jpg

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem, postanowiła uruchomić nową inicjatywę – Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:

  • do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
  • do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.