NCN dla naukowców z Ukrainy

NCN_PL.jpg

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przygotował specjalny program wsparcia badaczek i badaczy z Ukrainy. Program ten skierowany jest do badaczek i badaczy z Ukrainy, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę.

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.

NCN zachęca również laureatów swoich grantów do zatrudniania badaczy z tego kraju w obecnie realizowanych projektach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Na stronie aktualizowana na bieżąco jest również lista ofert pracy w projektach finansowanych przez NCN.