Pobyty naukowców z Ukrainy w Wielkiej Brytanii

Flag-Pins-Ukraine-Great-Britain_600x600.jpg

Council for At-Risk Academics (Cara) współpracuje z brytyjskimi uniwersytetami, aby zapewnić miejsce pracownikom naukowym znajdującym się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zmuszonym do emigracji lub tym, którzy mimo poważnych zagrożeń decydują się kontynuować pracę w swoich krajach.

uk.png UCL we współpracy z Cara uruchamia nowe stypendia dla pracowników naukowych, którzy zostali przesiedleni w wyniku konfliktu na Ukrainie.

uk.png Researchers at Risk Fellowships (ogłoszenie wstępne)

The British Academy wraz z Cara ustanawia program stypendiów dla zagrożonych naukowców, które obejmą dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społecznych.