solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Konkurs „Eureka! DGP odkrywamy polskie wynalazki”

Rozpoczyna się czwarta edycja konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, do którego zaproszone zostały polskie uczelnie, instytuty badawcze i jednostki naukowe PAN. Do 16 czerwca br. w Magazynie DGP opisywane będą wynalazki nominowane przez redakcję do nagrody głównej, wybrane spośród 68 propozycji nadesłanych przez uczelnie i instytuty.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Miliony dla uczonych od Narodowego Centrum Nauki

43 naukowców pracujących w jednostkach PAN znalazło się na liście laureatów konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki. Ogółem dofinansowanie na szeroko zakrojone badania podstawowe, które wymagają współpracy większego grona uczonych, otrzyma 161 naukowców z Polski. Wysokość grantów to ponad 225 mln zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Szpitale mogą szybko identyfikować bakterie zagrażające chorym

Wkrótce praktycznie każdy szpital będzie w stanie w ciągu zaledwie minut zidentyfikować gatunki bakterii odpowiedzialne za infekcję rozwijającą się u pacjenta. Nową, łatwą do zaadaptowania i tanią procedurę analityczną opracowali naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Główną rolę odgrywają w niej nowatorskie biokoniugaty: świecące, magnetyczne mikrocząstki pokryte odpowiednio dobranymi bakteriofagami.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu przekazuje muzeum historyczne tablice

Historyczne tablice pamiątkowe z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu zostały oficjalnie przekazane Muzeum Historii Polski. W uroczystości, która odbyła się 23 stycznia br. w siedzibie MKiDN, uczestniczyli: Jarosław Sellin ‒ wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Paweł Rowiński – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Teresa Kopeć – prezes Forum Polonii z Wiednia, Artur Warzocha – senator RP oraz Robert Kostro ‒ dyrektor Muzeum Historii Polski.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media