solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Czy w przeszłości istniało życie na Marsie?

Sfotografowane przez łazik Opportunity obiekty na powierzchni Marsa są uderzająco podobne do skamieniałości ziemskich mikroglonów – zauważył prof. Józef Kaźmierczak z Instytutu Paleobiologii PAN. Badacz wysunął hipotezę, że 3,5–4 mld lat temu w marsjańskim środowisku wodnym mogło istnieć życie. Na potwierdzenie lub odrzucenie tej hipotezy trzeba będzie jednak poczekać przynajmniej do czasu, kiedy na tej Czerwonej Planecie wylądują ludzie i przeprowadzą tam badania.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

„Pałacowe spotkania z muzyką” w Jabłonnie

Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie zaprasza na 145. koncert z cyklu „Pałacowe spotkania z muzyką”, zatytułowany „Magia dźwięków – Harfacello i Obój Gabriela”. Koncert odbędzie się 15 stycznia br. o godz. 13.00 w Pałacu w Jabłonnie, ul. Modlińska 105. Po koncercie zapraszamy do Galerii Sztuki Współczesnej „Oranżeria” na otwarcie wystawy prac Artura Winiarskiego – malarza, profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wstęp wolny.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Kontrola - temat przewodni nowego numeru „Academii”

Dlaczego badaniami prenatalnymi powinno się objąć kobiety w każdym wieku? Jak zmienny jest mózg i jak trudny proces uczenia się? Co zrobili naukowcy, by język Głuchych przestał być marginalizowany i lekceważony? Jak pracuje się w Polsce po powrocie z zagranicznych staży? Jak „rzaba” świadczy o języku w Internecie? Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim jest „Kontrola”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nowe technologie w służbie prac archeologicznych

Musee to platforma informatyczna, dzięki której możliwe jest analizowanie, opracowywanie oraz przedstawianie trójwymiarowych materiałów archeologicznych. Twórcy internetowego narzędzia ze Szczecina – Wojciech Filipowiak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz jego brat Jan z firmy informatycznej Pixel Legend liczą, że dzięki ich pracy powstanie wirtualny katalog zabytków z całego świata.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nowi członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN powołani

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wieńcząca kadencję pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych oraz wręczenia powołań nowym członkom Akademii Młodych Uczonych. Gospodarzem spotkania był prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, który otwierając spotkanie podkreślił istotną rolę Akademii Młodych Uczonych w korporacji Polskiej Akademii Nauk, a także wyraził swoje uznanie dla dotychczasowej aktywności członków AMU oraz całego gremium.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Granty TEAM dla ośmiorga uczonych z PAN

Dr hab. Rafał Ciosk, prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, prof. dr hab. Marta Miączyńska, dr hab. Marcin Nowotny, prof. dr hab. Piotr Garstecki, prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski oraz prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek i dr inż. Bartosz Wojtas zostali laureatami konkursów TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Z przeznaczonych na granty 27 mln zł sfinansowanych zostanie 15 projektów badawczych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Jak surfują protony, czyli co pokazał eksperyment IFJ PAN

Nie wystarczy wyczekać na dobrą falę, trzeba jeszcze umieć na nią „wskoczyć”. Problemy tak dobrze znane surferom okazują się być nieobce nawet... protonom. Zakończony niedawno eksperyment, zrealizowany przez zespół naukowców z włoskiego Universita degli Studi di Milano oraz Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, dostarcza nowych informacji o surfingu absolutnie ekstremalnym: o protonach synchronizujących swój ruch z wibracjami jądra atomowego.
Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

PAN w sprawie języka polskiego w szkole podstawowej

„Zaproponowany dokument wprowadzi chaos do edukacji polonistycznej, tym samym wymaga gruntownej zmiany, a przede wszystkim odwołania się do aktualnej wiedzy, w tym także (a może nawet przede wszystkim) z zakresu dydaktyki języka polskiego”. Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN przedstawiła uwagi do projektu podstawy programowej MEN: „Język polski – Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Agnieszki Dobrzyń

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych Instytutu Nenckiego, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe. Tematyką Jej badań są szlaki sygnałowe i mechanizmy regulujące ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę cukrzycy typu 2.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność w skali globalnej

Poszukiwanie zależności między różnorodnością biologiczną a produktywnością ekosystemów było i jest przedmiotem licznych badań ekologicznych prowadzonych przez badaczy w wielu krajach. Dotychczas zebrano liczne dowody na istnienie tej relacji w badaniach obejmujących rośliny zielne i tworzone przez nie zbiorowiska, jednakże były to głównie prace o zasięgu lokalnym i regionalnym, a zdecydowanie rzadziej skupiano się na roślinach drzewiastych i ekosystemach leśnych, dominującą częścią których są drzewa.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Tadeusz Burczyński doktorem honoris causa

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Senat uczelni wyróżnił profesora za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój PŚ.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Myszy pomagają w depresji

Nowe światło na mechanizmy powstawania depresji i jej leczenia rzucili badacze z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pokazali jak za pomocą modyfikacji genetycznych zaburzyć u myszy działanie neuronów dopaminowych w taki sposób, by wywołać zachowania kojarzone z depresją. Tekst na ten temat ukazał się w prestiżowym czasopiśmie „Scientific Reports”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe