solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Granice w biogeografii

Zajmowany przez gatunki roślin obszar nie ma charakteru stałego, jego linie brzegowe zmieniają się w czasie. O sposobach przedstawiania granic w biogeografii pisze prof. Adam Boratyński z Instytutu Dendrologii PAN w tekście „Granice występowania organizmów” w najnowszym numerze magazynu PAN „Academia”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Stanowisko 18. zespołu ds. COVID-19 przy prezesie PAN: Komunikacja publiczna w czasie pandemii przejrzystość i odpowiedzialność

Apelujemy o powołanie w Polsce instytucji, której rolą byłoby stałe monitorowanie i komunikowanie społeczeństwu zbliżających się zagrożeń zdrowotnych oraz informowanie, jak postępować w ich obliczu. Działający w niej multidyscyplinarny zespół ekspertek i ekspertów powinien być niezależny od rządu i mieć stałe finansowanie. Jego opinie i zalecenia powinny być podawane bezpośrednio do wiadomości publicznej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Energia elektryczna z nadtlenku wodoru

Produkcja energii elektrycznej ze związków chemicznych ma minimalny wpływ na środowisko. Zespół naukowców z Instytutu Chemii Fizycznej PAN zaprezentował wyniki badań reakcji generowania nadtlenku wodoru na granicy faz niemieszających się rozpuszczalników, takich jak woda i olej. Analizowanie wpływu rozpuszczalnika na wydajność reakcji może pomóc w lepszym poznaniu mechanizmu wytwarzania H2O2.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

COVID-19 i PIMS u dzieci epidemia powikłań w pandemii zakażeń

PIMS to rzadka choroba występująca u dzieci po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2. Ma objawy podobne do zwykłej infekcji, takie jak gorączka, ból brzucha i nudności, ale powoduje poważne powikłania. Dr Aneta Afelt, dr Kamila Ludwikowska i dr Magdalena Okarska-Napierała będą mówić o badaniach nad PIMS 28 lipca na spotkaniu z cyklu „Koronawirus na celowniku” Centrum Nauki Kopernik i Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Egzofery mięśniowe biorą udział w reprodukcji

Mięśniopochodne egzofery wspierają kondycję reprodukcyjną – wynika z najnowszych badań naukowców z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Do tej pory sądzono, że egzofery, czyli duże pęcherzyki powstające w komórkach mięśniowych, zajmują się tylko wydalaniem na zewnątrz uszkodzonych, toksycznych białek. Naukowcy udowodnili, że biorą także udział w procesie reprodukcyjnym.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Magazyn „Academia” o granicach

Tam, gdzie jedna dziedzina się kończy, zaczyna się inna. Nauka podobnie jak myślenie i zasoby naturalne ma swoje granice. Zjawiskom krańcowości i ograniczenia przyglądają się autorzy tekstów w najnowszym numerze magazynu „Academia” PAN. Przeczytamy w nim o granicach w matematyce, teatrze, biogeografii, a także skończoności złóż surowców kopalnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

PAN w projektach kluczowych dla nauki w UE

Do Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych dołączyły dwa projekty, w których uczestniczą jednostki PAN. Instytut Badań Literackich PAN jest członkiem OPERAS – inicjatywy dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN jest partnerem SLICES – przedsięwzięcia dotyczącego technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Szczepionki mRNA w walce z pandemią. Spotkanie z prof. Jackiem Jemielitym

Pół roku temu pojawiły się szczepionki oparte na mRNA. Prace nad opracowaniem technologii terapeutycznych wykorzystujących mRNA trwają od ponad dwudziestu lat. O tym, jak powstały i jak działają szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 opowie 14 lipca prof. Jacek Jemielity na spotkaniu z cyklu „Koronawirus na celowniku” Centrum Nauki Kopernik i Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Jakość wód w Polsce

Najnowsze wyniki badań jakości wody w nadmorskich kąpieliskach i porównanie z krajami Unii Europejskiej. Problemy, z jakimi boryka się Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i Wisła. Wskazówki, co robić na co dzień, by oszczędzać wodę, a przy tym jej nie zanieczyszczać. Raport „Gazety Wyborczej”, w którym głosu udzielili naukowcy PAN, przedstawia stan jakości wód w Polsce.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe