solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Guzik, Pierini i Turski, czyli młodzi LIDERzy z PAN

Dr Maciej Guzik z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, dr Filippo Pierini z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz dr Henryk Turski z Instytutu Wysokich Ciśnień PAN to laureaci VII edycji programu LIDER. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nagrodziło 35 młodych naukowców. Na swoje badania otrzymają łącznie prawie 40 mln zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Dzięki tym badaczkom niejedna rewolucja w nauce jest możliwa!

Joanna Rzemieniec z Zakładu Neuroendokrynologii Doświadczalnej Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie oraz Martyna Urbanek z Zakładu Biomedycyny Molekularnej, Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu znalazły się w gronie sześciu laureatek 16. edycji konkursu L'Oreal Polska Dla Kobiet i Nauki. Otrzymały stypendia dla doktorantek w wysokości 30 tys. zł.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Doktoranci wybrali najlepsze instytuty PAN

Instytut Chemii Fizycznej PAN jest najbardziej prodoktorancki w Akademii – orzekli członkowie Kapituł Doktoranckich i Profesorskich konkursu PROPAN organizowanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Na podium znalazły się także Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. W PRODOK, rywalizacji uczelni, wygrała Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN członkiem EIT Food

Międzynarodowe konsorcjum FoodConnects z udziałem Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, zostało zwycięzcą naboru Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) w obszarze Żywności. To ogromny sukces nie tylko w wymiarze prestiżowym, ale także finansowym – planowane wsparcie UE dla całego konsorcjum wyniesie bowiem ponad 400 milionów Euro na siedem lat.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

W świecie najlepszym z możliwych Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716

Życie i wszechstronny dorobek wybitnego uczonego przełomu XVII i XVIII wieku, nie bez powodu nazywanego „ostatnim człowiekiem, który wiedział wszystko” to temat najnowszej wystawy w PAN Bibliotece Gdańskiej. Na otwarcie ekspozycji „W świecie najlepszym z możliwych – Gottfried Wilhelm Leibniz 1646-1716” zapraszamy we wtorek 22 listopada 2016 roku, o godz. 13.00 (Stary Gmach Biblioteki, ul. Wałowa 15). Wystawa potrwa do 27 stycznia 2017 roku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Hybrydogeneza u żab zielonych

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu oraz Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN zorganizował sesję poświęconą działalności naukowej profesora Leszka Bergera pt.: Hybrydogeneza u żab zielonych. Sesja odbyła się w środę, 23 listopada br. o godz. 10.00 w Ośrodku Nauki PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Dr Kołodziejczyk z nagrodą Kotarbińskiego

Dr Ewa Kołodziejczyk z Instytutu Badań Literackich PAN została laureatką nagrody im. Tadeusza Kotarbińskiego ustanowionej przez Uniwersytet Łódzki za pracę „Amerykańskie powojnie Czesława Miłosza”, poświęconą pobytowi pisarza na placówce dyplomatycznej w USA tuż po II wojnie światowej. Nagroda w wysokości 50 tys. zł przyznawana jest za wybitne dzieło humanistyczne.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Co wielkiego można zrobić małym kosztem ? Projekt POLONIUM

W dniach 20-21.11 odbyła się w Stacji Naukowej PAN w Paryżu konferencja "Nauki o życiu. Wyobrażenia i dyskurs naukowy. Koniec XVIII w.-XIX wiek". Badacze w ramach projektu POLONIUM analizowali miejsce wyobraźni i jej form dyskursywnych i literackich w pracach naukowych z zakresu nauk przyrodniczych od końca XVIII wieku do drugiej połowy XIX wieku.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Zieleń zazieleni się w cieniu

Jak usprawnić przebieg fotosyntezy, kiedy roślinę zaczyna skrywać cień, opisali badacze w „Science” Pierwszą autorką publikacji – obok Johannesa Kromdijka – jest dr hab. Katarzyna Głowacka, związana z Instytutem Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Ponieważ zmodyfikowane genetycznie rośliny rosną szybciej i są ok. 15 proc. większe od zwyczajnych, wyniki tych badań mogą pomóc w walce z głodem na świecie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Jak klimat żubry przeganiał

Międzynarodowemu zespołowi naukowców udało się przeanalizować 50 tys. lat historii żubra w Europie i Azji. Było to możliwe m.in. dzięki badaniom kopalnego DNA, w których uczestniczyli m.in. uczeni Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Spora część materiału genetycznego pochodziła od żubrów z Puszczy Białowieskiej. Wnioski są takie, że wpływ na dynamikę populacji tych zwierząt miały kiedyś głównie zmiany klimatyczne.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

PAN rozmawiał z partnerami zagranicznymi o energii odnawialnej

W dniu 17 listopada 2016 r. w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO PAN) w Jabłonnie k. Warszawy odbyło się spotkanie studyjne z przedstawicielami ambasad - Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Szwecji, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Tajwanu, Szwajcarii, Włoch, Chin, a także z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej oraz przedsiębiorstw.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe