solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Projekt „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” - DERMOSTIM

Projekt „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran" realizowany w latach 2009-2012 jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jest on realizowany przez Konsorcjum, złożone z czterech podmiotów: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Koordynatorem projektu jest prof. Andrzej Dworak z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Nagroda w programie "POMOST" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dr Katarzyna Radwańska z Pracowni Neurobiologii, kierowanej przez prof. Leszka Kaczmarka (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego), została laureatką IV edycji Programu POMOST Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt dotyczy roli kolców dendrytycznych o złożonym unerwieniu w powstawaniu pamięci.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Kurs "Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych"

23 marca 2012 roku rozpocznie się kurs "Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych" organizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Kurs przeznaczony jest dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), osób aktywnie korzystających z komputera i z Internetu w swojej pracy edukacyjnej lub społecznej i chcących robić to w szerszym niż dotychczas stopniu.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Granty NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło sprawozdanie za rok 2011. Instytut Nenckiego znalazł się na 9 miejscu wśród wszystkich, krajowych jednostek biorących udział we wszystkich rodzajach konkursów ogłoszonych przez NCN. Z 41 złożonych wniosków finansowanie uzyskały 23. Klasyfikacja dokonana w ramach tematyki badawczej (4 konkursy z zakresu Nauki o życiu) lokuje Instytut Nenckiego na miejscu 2, z dwudziestoma przyjętymi wnioskami.

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wystawa „Viribus unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848-1918” - podsumowanie

23 listopada 2011 roku w Austriackim Archiwum Państwowym odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Viribus unitis? Polscy parlamentarzyści w monarchii habsburskiej 1848-1918". Wystawa powstała z inicjatywy Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, przy wsparciu Archiwum Parlamentu oraz Austriackiego Archiwum Państwowego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Informacja prasowa 01.07.2011

Prezentujemy wspólne stanowiska Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Informacja prasowa 20.01.2009

Prezentujemy Uchwałę Prezydium PAN z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko PAN w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków

Informacja prasowa 13.12.2007

Prezentujemy stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków, w którym naukowcy piszą m.in. "Sądzimy, że właściwym krokiem w kierunku przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia byłoby utworzenie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk specjalnego Programu Przeciwdziałania Zagrożeniom Klimatycznym i ich Skutkom. Jego zadaniem byłoby finansowanie i koordynowanie prac badawczych oraz wszelkich innych form działań prawnych i ekonomicznych dotyczących różnorodnych aspektów zmian klimatycznych".

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media