UWAGA! Odwiedzasz archiwalną stronę, która wkrótce przestanie działać. Zapraszamy do nowego serwisu pan.pl.

Granty NCN dla Instytutu Nenckiego

Narodowe Centrum Nauki przedstawiło sprawozdanie za rok 2011. Instytut Nenckiego znalazł się na 9 miejscu wśród wszystkich, krajowych jednostek biorących udział we wszystkich rodzajach konkursów ogłoszonych przez NCN. Z 41 złożonych wniosków finansowanie uzyskały 23. Klasyfikacja dokonana w ramach tematyki badawczej (4 konkursy z zakresu Nauki o życiu) lokuje Instytut Nenckiego na miejscu 2, z dwudziestoma przyjętymi wnioskami.

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe