Komunikat w sprawie spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki

16 kwietnia 2021 r. na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki prezes PAN prof. Jerzy Duszyński spotkał się z ministrami prof. Przemysławem Czarnkiem, prof. Włodzimierzem Bernackim i Wojciechem Murdzkiem. Podczas spotkania ministrowie zadeklarowali, że nie są prowadzone prace zmierzające w kierunku likwidacji Polskiej Akademii Nauk i że MEiN nie ma takich planów. Prezes PAN z satysfakcją przyjął deklarację działań zmierzających w kierunku wzmocnienia Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Koronawirus na celowniku

Rozpoczynamy cotygodniowe spotkania on-line z naukowcami z różnych dziedzin, którzy będą odpowiadać na pytania związane z epidemią, szczepieniami i ogólną profilaktyką COVID-19. Pierwsza rozmowa 21 kwietnia z prof. Jerzym Duszyńskim, biochemikiem, prezesem PAN. Cykl spotkań organizują Centrum Nauki Kopernik i Polska Akademia Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Wspólna uchwała Komitetów Naukowych i Problemowych Wydziału I PAN w sprawie projektu ustawy o Narodowym Programie Kopernikańskim

Komitety Naukowe i Problemowe działające przy Wydziale I – Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk, dostrzegając zagrożenie, jakie dla niezależności polskiej nauki i dalszego istnienia Polskiej Akademii Nauk stwarza zapowiedź powołania Narodowego Programu Kopernikańskiego (NPK).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Alkohol i papierosy to mieszanka wybuchowa

Alkoholizm jest jedną z najbardziej powszechnych chorób na świecie oraz przyczyną patologii zarówno medycznych, jak i społecznych, przez które rocznie umiera ponad 3 miliony osób. Picie alkoholu jest również jedną z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, a to właśnie Europejczycy, w tym Polacy, piją go najwięcej. Czy alkohol ma wpływ również na ludzkie DNA? Odpowiada prof. Krzysztof Szyfter z Instytutu Genetyki Człowieka PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN o suplementach

„W praktyce żywieniowej istnieje wiele wskazań do suplementacji diety, ale decyzja o przyjmowaniu suplementów diety powinna być podejmowana przez konsumentów z rozsądkiem i tylko w uzasadnionych sytuacjach” – piszą członkowie Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN w nowo opracowanym stanowisku w sprawie stosowania suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez osoby dorosłe.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Knowledge Frontiers Symposium

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu naukowym z serii „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach w listopadzie i grudniu 2021 r. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze polityki, gospodarki i technologii.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Apel europejskich sieci akademii o usprawnienie transferu danych medycznych do badań

Obecne przepisy ograniczają udostępnianie danych dotyczących indywidualnych parametrów zdrowotnych naukowcom spoza UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – taki wniosek płynie z raportu sieci europejskich akademii. Autorzy wzywają do znalezienia rozwiązań pozwalających przezwyciężyć bariery prawne. Ma to ułatwić międzynarodową współpracę badawczą i być korzystne dla rozwoju badań nad polepszeniem parametrów zdrowotnych w wymiarze globalnym. Raport przygotowały sieci ALLEA, EASAC i FEAM. PAN należy do dwóch z nich.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Roślinna Arka Noego. Bank Nasion w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie

Bank przechowuje nasiona rzadkich, zagrożonych i chronionych gatunków polskich roślin. To pierwszy tego typu bank w Europie gromadzący zbiory w warunkach kriogenicznych, które zachowują właściwości nasion przez nawet kilka tysięcy lat. O przechowywanych kolekcjach i ich możliwym wykorzystaniu mówi dr inż. Anna Rucińska z Zakładu Botaniki Konserwatorskiej, kierownik Banku Nasion i Laboratorium Kriokonserwacji Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

ERC Consolidator Grants jak je zdobyć?

Jedni laureaci mówią, że bardziej liczy się dorobek naukowy niż wniosek projektowy. Inni podkreślają znaczenie prezentacji na drugim etapie oceny. O tym, jak wyglądał proces zgłoszeniowy w konkursach ERC, mówią zdobywcy grantów Consolidator. Naukowcy chcący ubiegać się o grant European Research Council mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

W Wielkanoc zostań w domu

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam zdrowia, otuchy i chwili refleksji. W tym wyjątkowym czasie szczególnie dbajmy o siebie i wspierajmy się nawzajem, aby przeżyć go w spokoju i życzliwości. Bądźmy solidarni i patrzmy z nadzieją w przyszłość, na której rzecz działa nauka.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Troje stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej z PAN

Wpływ urbanizacji na populacje dzikich pszczół, paliwa jądrowe nowej generacji i relacje między obszarami mózgu odpowiedzialnymi za czytanie i rozwój językowy – te zagadnienia troje badaczy z PAN będzie zgłębiać w instytucjach naukowych w USA. Pracują oni w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, Instytucie Nenckiego PAN oraz Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN. Na wyjazdy naukowe otrzymali stypendia Fundacji Kościuszkowskiej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
Korzenie Medicago truncatula po inokulacji bakteriami symbiotycznymi Ensifer melilotiI, eksprymującymi geny markerowe lacZ (powyżej) lub GFP (poniżej).

Badania nad hormonami roślinnymi w „Nature Plants”

Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN opublikowali artykuł podsumowujący badania nad translokacją cytokinin i modyfikacją procesów biochemicznych z ich udziałem. Wyniki wpłyną na rozwój nowoczesnej technologii żywności.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe