Mapa strony

Serwis informacyjny

     Start – najnowsze, wyróżnione informacje w serwisie

     Wiadomości naukowe

          Nauki humanistyczne i społeczne

          Nauki biologiczne i rolnicze

          Nauki ścisłe i nauki o Ziemi

          Nauki techniczne

          Nauki medyczne

          Członkowie Akademii

     Media – informacje o wydarzeniach w PAN

           Kalendarz wydarzeń

           Serwisy PAN

                Instytucja naukowa

                Czytelnia czasopism

                Nauka online

                Wszechnica PAN

                Filmy

           Logotyp i materiały do pobrania

           Patronaty Prezesa PAN

           Kontakt dla mediów

           O PAN w mediach

           Uniwersytet PAN

     PAN – link do serwisu instytucjonalnego

     PUBLIKACJE

           Academia

           Nauka

           Annual Report

           Sprawozdanie PAN

           Publikacje Kancelarii PAN

           Publikacje komitetów PAN

           Czytelnia czasopism PAN

Serwis instytucjonalny

     Start – wyróżnione komunikaty serwisu instytucjonalnego PAN

     Instytucja – struktura PAN

     Komunikaty i ogłoszenia

           Korporacja

           Sprawy finansowe

           Nieruchomości

           Praca w PAN

           Inne

           Archiwum

     Zamówienia publiczne

           Plany zamówień publicznych

           Zamówienia o wartości pow. 30 000 euro

           Zapytania ofertowe

           Rozeznania rynku

           Postępowania zakończone

           Archiwum zamówień

     Akty prawne i dokumenty

           Ustawa o Polskiej Akademii Nauk

           Statut Polskiej Akademii Nauk

           Uchwały

                Uchwały Zgromadzenia Ogólnego PAN

                Uchwały Prezydium PAN 

           Decyzje Prezesa PAN

           Zarządzenia Kanclerza

           Inne

                Postanowienia Prezydium PAN

                Oświadczenia

                Opinie prawne w przedmiocie: oceny możliwości ponownego ubiegania się o wybór do pełnienia funkcji przez Prezesa, wiceprezesów PAN i prezesów oddziałów PAN w

                kolejnej kadencji tych organów

                Pełnomocnictwa i upoważnienia

                Regulaminy

                Akty prawne

                Archiwum

                Szukaj

     Kontakt