Krytyka projektu ustawy o PAN

8gru1989

Na posiedzeniu Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauki po przedstawieniu przygotowanego projektu ustawy o PAN, nastąpił skoncentrowany atak na Akademię pod hasłem przekształcenia jej w społeczną korporacyjną strukturę naukową. Ciąg dalszy dyskusji znalazł miejsce w opracowanym przez Komisję Polityki Naukowej TPiKN Stanowisku w sprawie ustroju nauki. We wnioskach końcowych Stanowiska stwierdzono że „Polska Akademia Nauk, podobnie jak inne samorządne organizacje uczonych (PAU, TNW, TPiKN, WTN i in.), powinna pozostać wyłącznie korporacją działającą na zasadach prawa o stowarzyszeniach, a nie ustawy sejmowej”.