Stanowisko 10. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży

Grupą szczególnie wrażliwą na skutki choroby COVID-19 są dzieci i młodzież. Chociaż są oni mniej narażeni na ciężką fizyczną manifestację tej choroby wywołaną wirusem SARS-CoV-2, psychologiczne i edukacyjne skutki pandemii mogą być u nich bardzo poważne, a czasem będą trwać znacznie dłużej niż sama pandemia.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komentarz do Stanowiska 9. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Po publikacji stanowiska „Scenariusze na 2021 rok” otrzymaliśmy liczne pytania, o to, który z tych scenariuszy jest najbardziej prawdopodobny. Na tak postawione pytanie odpowiedź jednoznaczna nie jest jednak możliwa. Między innymi dlatego, że prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy zależy nie tylko od działań, na które mamy wpływ, to znaczy od sprawności systemu szczepień i zachowań ludzi, ale i od czynników, na które wpływ mamy znikomy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2

W ostatnim czasie, głównie w mediach społecznościowych, ukazują się wypowiedzi pod postacią wywiadów, sygnowane przez osoby posiadające tytuł naukowy. Wypowiedzi te wprowadzają dezinformację na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19. Jednym z przykładów jest internetowy wywiad O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR prof. Romana Zielińskiego udzielony Agnieszce Kisielewskiej. Takie wypowiedzi pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko 9. zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN: Scenariusze na 2021 rok

Właśnie skończył się rok 2020. To dobry czas na jego podsumowanie i planowanie działań w roku, w który wkraczamy. W związku z tym przedstawiamy hipotetyczne scenariusze rozwoju pandemii COVID-19 w 2021 roku i w latach najbliższych. Z naukowego punktu widzenia, wszystkie one mogą się zdarzyć i na wszystkie powinniśmy być przygotowani.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

„Polska na biegunach” - numer specjalny kwartalnika „Academia”

Dwujęzyczny numer specjalny kwartalnika „Academia” to zaktualizowane i poprawione wydanie z 2017 roku. „Polska na biegunach” przybliża zagadnienia związane z polskimi stacjami badawczymi w Arktyce i na Spitsbergenie. Posiadanie stacji badawczych na obu biegunach daje polskim naukowcom olbrzymią przewagę i potencjał w świecie badań polarnych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu rozpoczął nowoczesną diagnostykę wykrywającą jednocześnie grypę i koronawirusa

To pierwsza w Polsce diagnostyka oparta na innowacyjnym teście F-INe COST (Fast INfluenza Cov One Step Test) opracowanym przez naukowców z IGC PAN uruchomiona na szeroką skalę dla Polaków. Test oparty jest o standardowy qRT-PCR, pozwalający na wykrywanie w jednej mieszaninie reakcyjnej obecności materiału genetycznego wirusów SARS-CoV-2, wirusa grypy typu A i wirusa grypy typu B. Prototyp testu został zgłoszony do Urzędu Patentowego RP.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media