Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Kobiety w nauce nowa publikacja ALLEA

Europejska Federacja Akademii Nauk (ALLEA) przygotował publikację poświęconą wybitnym kobietom i roli jaką odegrały w historii europejskich akademii nauk. Książka „Women in European Academies – From Patronae Scientiarum to Path-Breakers” ukaże się nakładem niemieckiego wydawnictwa De Gruyter. Wśród kilkunastu sylwetek kobiet, których dokonania zmieniły oblicze nauki, nie zabrakło też Polki.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

141 naukowców PAN w rankingu TOP 2% cytowanych badaczy. Najwięcej w Polsce

Uniwersytet Stanforda wraz z jednym z największych wydawnictw naukowych na świecie Elsevier oraz firmą SciTech Strategies na łamach czasopisma „PLOS Biology Journal” opublikowały listę najczęściej cytowanych naukowców na świecie - World’s TOP 2% Scientists. Wśród niemal 160 tys. badaczy znalazło się 726 uczonych z Polski, tym samym plasując nasz kraj na 27. pozycji w światowym rankingu. Na pierwszym miejscu wśród polskich ośrodków naukowych znalazła się Polska Akademia Nauk.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rok 2019 dla dziewięciu naukowców PAN

Dziewięciu naukowców Polskiej Akademii Nauk wyróżnionych Nagrodą Prezesa Rady Ministrów w roku 2020 za rok 2019. Zostali nagrodzeni we wszystkich trzech kategoriach: wyróżniająca się rozprawa doktorska, wysoko ocenione osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
[12:43] Babiszewska-Aksamit Magdalena      Alt: Zdjęcie szklanej kuli symbolizującej Ziemię oraz okładka najnowszego raportu EASAC pt."„Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities”

Pandemia a zrównoważony rozwój w Europie. Nowy raport EASAC 

Najnowszy raport przygotowany przez Radę Doradczą Europejskich Akademii Nauk (EASAC) pt. „W kierunku zrównoważonej przyszłości: transformacyjna zmiana i priorytety po COVID-19” przedstawia dowody na to, że walka ze zmianą klimatu, utratą różnorodności biologicznej i wyczerpywaniem zasobów Ziemi wymaga jednoznacznych i natychmiastowych działań. Autorzy ostrzegają, że jesteśmy o krok od przekroczenia granic wydolności naszej planety i podkreślają jednocześnie, że nie należy ignorować oporu wobec Zielonego Ładu i związanych z nim wyzwań.  

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nagroda Narodowego Centrum Nauki dla naukowca z Akademii Młodych Uczonych PAN

Dr hab. n. med. Wojciech Fendler z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Akademii Młodych Uczonych PAN, wyróżniony Nagrodą Narodowego Centrum Nauki w obszarze nauk o życiu. Został nagrodzony za badania nad szkodliwymi efektami promieniowania jonizującego. Nagroda honoruje wybitnych młodych badaczy, którzy mają na koncie istotne odkrycia przeprowadzone w polskiej jednostce naukowej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Komitet Nauk Historycznych PAN w obronie autonomii instytucji naukowych

Komitet Nauk Historycznych PAN wyraża poważne zaniepokojenie wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki, które godzą w zasadę autonomii Instytucji naukowych. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom podważania tej fundamentalnej dla działalności naukowej zasady i wyrażamy solidarność z kolegami i koleżankami z Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN , Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN jak też Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którzy dali wyraz takim samym odczuciom.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Jeden z największych grantów naukowych na świecie dla astronomów z PAN. Zbudujemy teleskop, by precyzyjniej mierzyć Wszechświat

Zespół naukowców pod kierownictwem astronoma prof. Grzegorza Pietrzyńskiego otrzymał najbardziej prestiżowy Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Synergy wart prawie 14 mln euro. Jest to jeden z największych grantów naukowych na świecie i pierwszy tego typu w Polsce. Projekt badawczy zatytułowany „Precyzyjna kalibracja kosmicznej skali odległości w dobie wielkich przeglądów” będzie realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN. Koordynatorem (PI) ze strony Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest prof. Bożena Czerny.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Portret prof. Romualda Schilda i prof. Jacka Radwana

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Romualda Schilda i prof. Jacka Radwana

Prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz prof. Jacek Radwan, członek korespondent PAN, zostali uhonorowani Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Schild otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego. Natomiast prof. Radwan otrzymał nagrodę  w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów. Wręczenie nagrody odbędzie się online 2 grudnia 2020 r. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media