Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Zespół ds. COVID-19: Epidemia to problem społeczny, którego rozwiązanie może przynieść jedynie współpraca rządu, ekspertów z wielu dziedzin nauki oraz mediów

Wciąż brak przełomu medycznego, który stanowiłby rozwiązanie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (szczepionki czy skutecznego leku). Zarazem epidemia stała się coraz bardziej powszechna i rozproszona. Już nie trzeba podróżować, żeby się zakazić, zarażamy się często „na miejscu”, podczas codziennych czynności. W rezultacie epidemia, pozostając wyzwaniem medycznym, staje się też coraz bardziej problemem społecznym. Jest ona problemem społecznym nie tylko dlatego, że dotyczy coraz większej części populacji, ale stała się też mniej abstrakcyjna – niestety coraz więcej z nas czuje jej konkretną obecność w kręgu najbliższych, czy też wśród znajomych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
oficjalna grafika programu Marii Skłodowskiej-Curie RISE

Prestiżowe granty Marii Skłodowskiej-Curie RISE dla trzech instytutów PAN

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN i Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN otrzymały prestiżowe granty mobilnościowe w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie RISE. Dzięki dofinasowaniu uda się zrealizować trzy interesujące i ważne projekty dotyczące opracowania radaru do badania powierzchni Marsa (FlyRadar), zastosowania fluoforów w trójwymiarowym obrazowaniu tkanek biologicznych (Micro4Nano) oraz stworzenia innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu m.in. „ciemnej materii” (Probes).

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Prof. Romuald Zabielski

Medal PAN dla Instytutu Fizjologii i Patofizjologii Słuchu w Kajetanach

Podczas kongresu „Zdrowie Polaków 2020” w dniach 26-27 października 2020 r. wiceprezes PAN, prof. Romuald Zabielski, wręczył Medal Polskiej Akademii Nauk dla Instytutu Fizjologii i Patofizjologii Słuchu w Kajetanach. Medal został przyznany za zasługi dla nowoczesnej audiologii i otochirurgii, opracowanie programów badań przesiewowych oraz za wdrożenie w Polsce nowoczesnego systemu opieki nad pacjentami z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy.  

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Stanowisko Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN nr 5/2020 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. stwierdzającego niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z Konstytucją RP.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Zespół ds. COVID-19: O złudnej nadziei, że szybkie osiągnięcie odporności zbiorowiskowej jest atrakcyjnym celem

Zmęczenie batalią z epidemią COVID-19, zarówno na poziomie indywidualnym jak i społecznym, jest już olbrzymie i niewątpliwie szybkie osiągnięcie odporności zbiorowiskowej (nazywanej w mediach niepoprawnie odpornością stadną) wydaje się atrakcyjnym celem. Eksperci są zgodni, że w dłuższej perspektywie czasu najprawdopodobniej epidemia zostanie opanowana, gdy dostępna będzie skuteczna szczepionka lub lek, które zmniejszy ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Apel w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ogłoszonego 22 października 2020.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Zamek Kórnicki odnowiony

Zamek w Kórniku pod Poznaniem to jeden z najcenniejszych polskich zabytków. Jest on również siedzibą archiwum i Biblioteki Kórnickiej – placówki Polskiej Akademii Nauk. Po ośmiu latach prac renowacyjnych Perła Wielkopolski właśnie odzyskała swój dawny blask.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Prof. Lech Wojciech Szajdak na tle domu rodzinnego

Nagroda im. Mikołaja Kopernika dla prof. Lecha Wojciecha Szajdaka

Prof. Lech Wojciech Szajdak z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN otrzymał prestiżową nagrodę im. Mikołaja Kopernika za dwie wybitne monografie naukowe w kategorii nauki o Ziemi: „Zanikanie Torfowisk”, wydaną w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk oraz „Bioactive Compounds in Agricultural Soils” opublikowaną przez wydawnictwo Springer.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Trzech członków wyprawy polarnej na Horsund (Spitsbergen) stoi na skraju szczeliny w lodowcu

Polska Stacja Polarna Horsund na Spitsbergenie rekrutuje pracowników

Jeśli jesteś geofizykiem, meteorologiem, informatykiem, mechanikiem, konserwatorem, kucharzem lub specjalistą w zakresie ochrony środowiska, administracji czy turystyki – dołącz do ekspedycji za koło podbiegunowe. Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ogłasza nabór kandydatek i kandydatów do uczestnictwa w 44. wyprawie polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Horsund na Spitsbergenie. Zgłoszenia można wysyłać do 20 listopada.  

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Zespół ds. COVID-19 w Senacie RP

19 października 2020 zespół ds. COVID-19 pod przewodnictwem prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego zaprezentował w Senacie RP opracowanie „Zrozumieć COVID-19”. Senatorowie i opinia publiczna zapoznali się z zaleceniami ekspertów dotyczącymi walki z pandemią. Spotkanie odbyło się w ramach posiedzenia senackiego zespołu „Zdrowie Polaków”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
oficjalna grafika projektu Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych

Centrum Dioscuri w Instytucie Matematycznym PAN już otwarte 

15 października 2020 r. odbyła się oficjalna inauguracja grupy badawczej Centrum Dioscuri w Topologicznej Analizie Danych. Grupa została utworzona pod kierunkiem dr. Pawła Dłotko w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie. Celem działania centrum jest rozpowszechnienie wykorzystywania ścisłych metod matematycznych poza obszarem matematyki np. w ekonomii, finansach czy neurologii. 

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Termiczny Reaktor Rewersyjny

Innowacyjna metoda utylizacji metanu doceniona na świecie

Zespół naukowców z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach opracował nowatorską metodę utylizacji metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń węgla kamiennego. Stworzona przez zespół technologia TFRR – Termiczny Reaktor Rewersyjny (ang. Thermal Flow Reversal Reactor) nie powoduje tworzenia się toksycznych gazów takich jak tlenki azotu czy tlenek węgla.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media
Laborant w rękawiczkach trzyma test na SARS-CoV-2

Jeszcze szybszy test na koronawirusa

W Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu (IChB PAN) opracowano czwartą, „szybszą” wersję testu na obecność SARS-CoV-2. Dzięki wprowadzonym ulepszeniom w laboratoriach będzie można przeprowadzić w ciągu doby więcej testów niż dotychczas. Test już trafił do produkcji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media