Światowy Dzień Wody 2021 - konferencja online

Popielno 002

Brutus jest zwierzęciem zazwyczaj spokojnym i powolnym – choćby z powodu wielkości i wagi nie ma w przyrodzie żadnego naturalnego wroga. Potrafi jednak być szybki, a i przeskoczenie 2-metrowego ogrodzenia nie stanowi dla niego większego wyzwania.
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Popielno 001

Żubroniobizon o imieniu Brutus – ważąca 1200 kg mieszanka trójgatunkowa: bizon + żubr + krowa czerwona polska. Krzyżówki tworzono, by uzyskać z jednego osobnika większą ilość mięsa (krowa waży przeciętnie ok. 600 kg). Okazało się jednak, że hodowla jest nieefektywna z powodu budowy zwierząt (silnie rozbudowana klatka piersiowa i stosunkowo wąska część tylna), a także nastręcza wiele problemów: krowy mają kłopoty z ciążą i porodem z powodu wielkości cieląt, a osobniki w linii męskiej są bezpłodne. 
Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie, fot. Jakub Ostałowski/Magazyn PAN Academia

Nadrzędna kategoria: Media

Stanowiska w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o PAN oraz udziału budżetu państwa w finansowaniu skutków roszczeń do nieruchomości stanowiących własność uczelni i PAN

Informacja prasowa 04.07.2014

W Domu Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, w dniach 3-4 lipca 2014 r. odbyło się kolejne wspólne posiedzenie Prezydiów Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Spotkanie było poświęcone m.in. trwającym obecnie w Sejmie RP pracom legislacyjnym nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych ustaw, założeniom nowelizacji ustawy o PAN, działalności Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, problemom jednostek naukowych i uczelni ze skutkami reprywatyzacji.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o podpisaniu tzw. Deklaracji z San Francisco

Informacja prasowa 10.04.2014

Rada i Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podjęły decyzję o podpisaniu przez FNP tzw. Deklaracji z San Francisco dotyczącej zasad oceny jakości badań naukowych (pełny tekst deklaracji dostępny jest na stronie: http://am.ascb.org/dora/).

Deklaracja ta dotyczy między innymi:

  • Niestosowania parametrów oceniających czasopisma naukowe, (takich jak np. impact factor), jako elementu zastępującego merytoryczną ocenę jakości naukowej publikacji, czy też oceny jakości osiągnięć naukowych uczonych dokonywanej przy okazji ich awansu lub starania się o uzyskanie funduszy na badania naukowe.
  • Oceniania badań naukowych prowadzonych przez uczonych przede wszystkim na podstawie oryginalności osiągnięć i ich wpływu na rozwój dziedziny, a nie poprzez impact factor czasopisma, w którym zostały opublikowane.
Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

„PAN w prokuraturze” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prostuje informację Radia RMF

Informacja prasowa 25.03.2014

W związku z informacją zawartą na stronie internetowej RMF24, dotyczącą wyników kontroli MNiSW w Polskiej Akademii Nauk, Rzecznik Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Łukasz Szelecki - wydał oświadczenie, w którym stwierdził m.in., że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożyło do prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście „zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego art. 77 ustawy o rachunkowości”, które „zostało złożone w sprawie i nie jest skierowane przeciwko jakiemukolwiek obecnemu lub byłemu pracownikowi Polskiej Akademii Nauk. (...) Kategorycznie należy stwierdzić, że Zawiadomienie do prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście nie dotyczy „naruszenia ustawy o zamówieniach publicznych (...) remontu budynku PAN przy ul. św. Jana w Krakowie (...). Zatem przedstawione przez dziennikarza RMF FM informacje są błędne oraz niepoparte dowodami i jako takie wprowadzają w błąd opinię publiczną, godząc jednocześnie w dobre imię Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Akademii Nauk”.

Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko PAN wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk

Informacja prasowa 11.03.2014

Publikujemy Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk wobec dążeń o zachowanie fundamentalnych swobód ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk, w którym m.in. napisano "Podkreślając swoją troskę o losy niezależnej Ukrainy solidaryzujemy się w pełni z wszelkimi dążeniami umożliwiającymi zachowanie w stanie niezagrożonym fundamentalnych swobód i autonomii ukraińskich środowisk naukowych i Ukraińskiej Akademii Nauk".

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowiska w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa

Informacja prasowa 01.07.2011

Prezentujemy wspólne stanowiska Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Badań; nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych oraz poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego z budżetu państwa.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Informacja prasowa 20.01.2009

Prezentujemy Uchwałę Prezydium PAN z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Stanowisko PAN w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków

Informacja prasowa 13.12.2007

Prezentujemy stanowisko Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian klimatu, globalnego ocieplenia i ich alarmujących skutków, w którym naukowcy piszą m.in. "Sądzimy, że właściwym krokiem w kierunku przeciwdziałania skutkom globalnego ocieplenia byłoby utworzenie pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk specjalnego Programu Przeciwdziałania Zagrożeniom Klimatycznym i ich Skutkom. Jego zadaniem byłoby finansowanie i koordynowanie prac badawczych oraz wszelkich innych form działań prawnych i ekonomicznych dotyczących różnorodnych aspektów zmian klimatycznych".

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media