Raport UNESCO o zasobach wodnych

Polska Akademia Nauk jest organizatorem konferencji Rozwiązania Bliskie Naturze dla poprawy zasobów wodnych, podczas której będzie miała miejsce prezentacja równoległa dokumentu Nature-Based Solutions (opracowanego przez World Water Assessment Programme (UNESCO IHP)) podczas Światowego Forum Wody w Brazylii. Konferencja odbędzie się 22 marca 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

zapr art

Szczegóły konferencji wkrótce.

 

UNESCO jest gospodarzem i głównym prowadzącym Światowego Programu ONZ na rzecz Oceny Zasobów Wodnych (WWAP). Program ten łączy członków oraz organizacje partnerskie ONZ zgromadzone wokół tematu wody w pracy nad sporządzaniem serii Raportów o Gospodarce Wodnej na Świecie (WWDR).

Coroczne Raporty o Gospodarce Wodnej na Świecie koncentrują się na strategicznych kwestiach dotyczących wody. Członkowie oraz organizacje partnerskie ONZ związane z tematem wody, jak również inni eksperci przekazują w nich najnowszą wiedzę w danym temacie. Celem tegorocznego Raportu o Gospodarce Wodnej na Świecie jest poinformowanie przedstawicieli świata polityki oraz decydentów, z i spoza środowisk zainteresowanych zasobami wodnymi, o potencjale rozwiązań inspirowanych naturą/przyrodą (NBS), aby stawili czoła współczesnym wyzwaniom związanym z gospodarką wodną we wszelkich możliwych sferach życia, a w szczególności dotyczących: wody dla rolnictwa, zrównoważonych miast, ograniczenia ryzyka katastrof oraz jakości wody.

 raport water

Zarządzanie zasobami wodnymi jest silnie zdominowane przez tradycyjną, stworzoną przez człowieka („szarą”) infrastrukturę, w związku z czym olbrzymi potencjał NBS pozostaje niewykorzystany. Rozwiązania inspirowane naturą (NBS) obejmują swym zakresem zieloną infrastrukturę, która może w opłacalny sposób zastąpić, rozszerzyć lub też funkcjonować równolegle z szarą infrastrukturą. Celem jest znalezienie najwłaściwszego połączenia dla zielonych i szarych inwestycji by zmaksymalizować korzyści i wydajność systemu, jednocześnie minimalizując koszty i liczbę kompromisów. Rozwiązania NBS mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, ponieważ generują społeczne, ekonomiczne oraz środowiskowe korzyści, w tym korzyści dotyczące: zdrowia, środków do życia, bezpieczeństwa żywnościowego oraz energetycznego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego, miejsc pracy, utrzymania różnorodności biologicznej oraz restytucji przyrodniczej ekosystemów. Choć rozwiązania NBS nie są panaceum na wszystko, będą odgrywać zasadniczą rolę w gospodarce oraz w budowaniu sprawiedliwej przyszłości dla wszystkich.

Treść raportu (po angielsku)

Informacje dotyczące raportu oraz dokumenty towarzyszące