Czytelnia Czasopism: Czasopisma według dziedzin nauki

Zakładka Czytelni Czasopism "Czasopisma według dziedzin nauki" umożliwia znalezienie określonego tytułu zgodnie z pięcioma kategoriami sortowania w bazie danych Polskiej Akademii Nauk. Są to dziedziny: nauki humanistyczne i społeczne; nauki biologiczne i rolnicze; nauki o Ziemi; nauki techniczne oraz nauki medyczne.