Wybrane strategiczne zadania programowo-inwestycyjne Polskiej Akademii Nauk w latach 2006-2010

Wybrane strategiczne zadania programowo-inwestycyjne Polskiej Akademii Nauk w latach 2006-2010

Publikacja omawia ogólną koncepcję i zakres programu oraz inwestycji, jakie Polska Akademia Nauk zaplanowała na lata 2006-2010. Prezentowane są w niej takie inicjatywy jak sieć badań nad środowiskiem naturalnym i zachowaniem różnorodności biologicznej, Ośrodek Badań Podstawowych i Technicznych Środowiska Naturalnego i Biomedycyny PAN w Warszawie, Ośrodek Badań nad Bioróżnorodnością PAN w Krakowie, Ośrodek Nauk Chemicznych PAN „WOLA” a także Ośrodek Studiów Humanistycznych i Społecznych PAN oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Pobierz Wybrane strategiczne zadania programowo-inwestycyjne PAN w latach 2006-2010 »