Tradycja współczesność przyszłość. Refleksje jubileuszowe 1952-2012

Tradycja współczesność przyszłość. Refleksje jubileuszowe 1952-2012

"Tradycja współczesność przyszłość" to publikacja wydana z okazji obchodów 60-lecia istnienia Polskiej Akademii Nauk. Jubileusz objęty został Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Ze wstępu: Przedstawienia i promocji dorobku naukowego i intelektualnego Akademii postanowiliśmy dokonać poprzez wypowiedzi jej członków, nie tylko najbardziej zasłużonych, którzy przez lata swymi badaniami i nienaganną postawą uczonego tworzyli oblicze Akademii, ale także tych, których staż w Akademii jest krótszy, ale dorobek badawczy i autorytet w świecie nauki na tyle ważny, że oni również są filarami naszej korporacji. Dopełnieniem tego wielogłosu uczonych jest – w intencji inicjatorów publikacji – przegląd i dokonań badawczych instytutów PAN uznanych przez władze wydziałów za najbardziej doniosłe i twórcze, wyznaczające perspektywy naukowe i przedstawiające najbardziej kreatywne zespoły badawcze działające w placówkach Akademii. Tom zamykamy wyborem dokumentów i zdjęć archiwalnych, które przypominają „ojców założycieli” Akademii: wybitnych uczonych, którzy formowali jej obyczaje intelektualne oraz standardy naukowe i etyczne.

Pobierz Tradycja współczesność przyszłość. Refleksje jubileuszowe 1952-2012 »