Nauka dla Polski

Nauka dla Polski

Publikacja ta stanowi dokumentację sesji „Nauka dla Polski”, która odbyła się 16 maja 2006 roku w Sejmie pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Sesja została zorganizowana wspólnie przez Polską Akademię Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Radę Główną Jednostek Badawczo-Rozwojowych.

I sesja - Rola nauki w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski

II sesja - Badania naukowe na rzecz regionów

Wystawa. Prezentacja modeli i plansz obrazujących osiągnięcia polskich naukowców

III sesja - dyskusja i wypowiedzi zaproszonych gości

 

Spis treści:

ROZDZIAŁ I
I sesja - Rola nauki w rozwoju społecznym i gospodarczym Polski
- Marek Jurek
- Michał Seweryński
- Andrzej B. Legocki
- Krzysztof J. Kurzydłowski
- Bogusław Smólski
- Zbigniew Śmieszek

ROZDZIAŁ II
II sesja - Badania naukowe na rzecz regionów

POMORZE REGIONEM WIEDZY I INNOWACJI
- Badania konwersji energii i źródeł odnawialnych ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego, Jarosław Mikielewicz
- Biotechnologia szansą dla przemysłu farmaceutycznego, Wojciech Sadowski
- Biotechnologia szansą dla przemysłu farmaceutycznego, Wojciech Kuźmierkiewicz

POLSKA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA – ZIELONE SERCE EUROPY
- Nauki rolnicze na rzecz rozwoju kraju (szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego), Marian Różycki
- Ochrona środowiska w zrównoważonym rozwoju, Jerzy Nawrocki
- Fundusze strukturalne szansą dla rozwoju województw ściany wschodniej, Agnieszka Kapciak
- Program badań zdrowej żywności, Danuta Goszczyńska

WROCŁAW MIASTEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII
- Mikro- i nanotechnologie dla medycyny, transportu i informatyki, Teodor Gotszalk
- Nowe technologie ważnym elementem rozwoju miasta, Mirosław Miller

ŁÓDŹ – CENTRUM BIOTECHNOLOGII
- Łódzkie Centrum Badań i Zaawansowanych Technologii - niezbędny element rozwoju regionu Łódzkiego, Stanisław Bielecki

KRAKÓW – CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
- Nowe inicjatywy badawcze, Jerzy Lis

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
- Inicjatywa Poznańskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Bogdan Marciniec
- Inicjatywa Poznańskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, Ryszard Grobelny

WARSZAWA NOWOCZESNYM CENTRUM NAUKOWYM
- Plany rozwoju badań na Kampusie Ochota, Jerzy Duszyński
- Polska sztuczna insulina, Piotr Borowicz
- Optoelektronika dla medycyny, Zygmunt Mierczyk
- Leczenie choroby wieńcowej: polskie osiągnięcia, Witold Rużyłło
- Humanizm a współczesne polskie społeczeństwo, Edmund Wnuk-Lipiński

ROZDZIAŁ III
Wystawa. Prezentacja modeli i plansz obrazujących osiągnięcia polskich naukowców
Wprowadzenie

ROZDZIAŁ IV
III sesja - dyskusja i wypowiedzi zaproszonych gości
- Eko-Karbo-Energia. Szansa dla kraju i regionu, Jan Wachowicz
- Marek Daszkiewicz
- Kazimierz Siciński
- Wiesław Banyś
- Andrzej B. Legocki