Directory (2011-2014)

Directory (2011-2014)

"Directory" to przewodnik po Polskiej Akademii Nauk wydawany w języku angielskim, który prezentuje podstawowe informacje o strukturze organizacyjnej jednostek PAN. Ilustrowane wydawnictwo ukazuje się co cztery lata, jeden raz w kadencji władz Akademii.

Pobierz Directory (2011-2014) »