Wydział I - Nauki humanistyczne i społeczne Wydział II - Nauki biologiczne i rolnicze Wydział III - Nauki ścisłe i nauki o Ziemi Wydział IV - Nauki techniczne Wydział V - Nauki medyczne Wiadomości dotyczące władz PAN, relacje, wydarzenia

Kluczowe momenty dziejów cywilizacji minojskiej

Cywilizacja minojska, znana z pałaców sprzed ponad 3,5 tys. lat wzniesionych na Krecie, nie była od początku jednorodnym tworem politycznym. Większą część kariery zawodowej na jej badanie poświęcił prof. Krzysztof Nowicki z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Po trzech dekadach studiów, wykopalisk i wypraw terenowych zrewidował kluczowe momenty dziejów jednej z najpotężniejszych starożytnych cywilizacji Morza Śródziemnego.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis

Superrozdzielcze podglądanie reakcji chemicznych

Naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN zademonstrowali, jak za pomocą jednej z superrozdzielczych technik mikroskopowych śledzić reakcje chemiczne przebiegające w bardzo małych objętościach. Opracowana przez warszawskich fizyków metoda analizy jako pierwsza daje potencjalną możliwość obserwowania reakcji zachodzących nie tylko wewnątrz żywych komórek, ale nawet w ich poszczególnych organellach, takich jak jądra komórkowe.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis

Nanocząsteczki w diagnostyce i leczeniu nowotworów

Od lat 80. nanocząstki – czyli cząstki, których przynajmniej jeden wymiar wynosi około stu nanometrów – rewolucjonizują naukę i gospodarkę. Powstają albo z rozpadu cząstek większych, albo dzięki łączeniu relatywnie niewielkich ilości atomów w specjalnie stworzonych warunkach (chodzi przede wszystkim o temperaturę i ciśnienie). Nanocząstki zyskują oryginalną strukturę, a w konsekwencji szczególne właściwości, które pozwalają na nowe zastosowania.

Czytaj więcej

Żeńskie ptasie wychowanie

Para gołębic może odchować pisklęta z podobnym sukcesem, jak para złożona z samicy i samca. Wykazali to dr Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Tomasz Hetmański z Akademii Pomorskiej w Słupsku, prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr hab. Piotr Skórka z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w eksperymentach na stadach ptaków, w których brakuje samców. Swoje wnioski opisali w „Scientific Reports”

Czytaj więcej

Bezpieczne kropki kwantowe

Z uwagi na brak metali ciężkich, nanocząstki tlenku cynku są używane coraz chętniej. Ich szkodliwość dla organizmu człowieka wydaje się pomijalnie mała, jednak w praktyce wiele zależy od sposobu ich produkcji. Chemicy z Warszawy wykazali, że kropki kwantowe ZnO wytworzone z udziałem prekursorów metaloorganicznych, mają świetne właściwości fizykochemiczne i są bezpieczne dla ludzkich komórek. Stąd już tylko krok do nowatorskich zastosowań.

Czytaj więcej