Wydział I - Nauki humanistyczne i społeczne Wydział II - Nauki biologiczne i rolnicze Wydział III - Nauki ścisłe i nauki o Ziemi Wydział IV - Nauki techniczne Wydział V - Nauki medyczne Wiadomości dotyczące władz PAN, relacje, wydarzenia

Polacy w konkursie QuantERA

W pierwszym konkursie QuantERA programu Unii Europejskiej ERA-NET poświęconego ugruntowaniu pozycji Europy w  obiecujących obszarach technologii przez rozwijanie badań podstawowych i stosowanych na potrzeby informatyki kwantowej, cztery grupy badawcze Instytutu Fizyki PAN zakwalifikowały się do udziału w międzynarodowych projektach. Będą uczestniczyć w badaniach mających na celu stworzenie narzędzi i technologii informatyki kwantowej.

Czytaj więcej

Mówią młodzi akademicy

„Chcieliśmy, by Akademia przedstawiała opinie i analizy związane z systemem nauki w Polsce, szczególnie w zakresie sytuacji młodych naukowców”. „Najbliższe miesiące przyniosą nam pomysły na kolejne spotkania, dyskusje i warsztaty, którymi będziemy mogli włączyć się, jako AMU, w rozwój nauki w Polsce” O tym, jak do tej pory działała Akademia Młodych Uczonych i co ma w planach, podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN mówili prof. Dariusz Jemielniak i dr Anna Ajduk.

Czytaj więcej

Zmiana chemii, czyli nowa odsłona walki z depresją

Świat jest zły, życie bez sensu? To niekoniecznie wina świata czy życia – ani nawet twoich chęci. Źródłami depresji są złożone i wciąż słabo poznane procesy chemiczne zachodzące w mózgu między neuronami. Jeden właśnie został zbadany i opisany przez naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Tę wiedzę będzie można wykorzystać m.in. w poszukiwaniach nowych leków antydepresyjnych.

Czytaj więcej

Światowy Kongres Komputerowy IFIP 2018 w Poznaniu

W dniach 17-21 września 2018 r. w Poznaniu odbędzie się 24 Światowy Kongres Komputerowy organizacji International Federation for Information Processing (IFIP). Organizatorami kongresu oprócz IFIP są Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej, Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Oddziałem Wielkopolskim.

Czytaj więcej

Pulsary rozjaśniają zagadkę

W docierającym do Ziemi promieniowaniu kosmicznym jest zbyt wiele pozytonów o dużych energiach. Takie cząstki będące antymaterialnymi odpowiednikami elektronów mogłyby być wytwarzane przez bliskie pulsary. Pomiary z obserwatorium HAWC w Meksyku wykluczyły tę możliwość, wzmacniając konkurencyjną, znacznie bardziej egzotyczną hipotezę dotyczącą rodowodu nadmiarowych pozytonów. W analizach uczestniczyli naukowcy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Czytaj więcej

Hormon miłości wskaże autyzm

Czy cechy autyzmu będzie można wykryć już u noworodka? W Instytucie Chemii Fizycznej PAN powstał czujnik, dzięki któremu zadanie to staje się coraz bardziej realne. Głównym elementem rozpoznającym nowy przyrząd, o pracach nad którym informuje „Biosensors and Bioelectronics”, jest warstwa polimeru o starannie zaprojektowanej strukturze. Rozpoznaje ona cząsteczki oksytocyny – tzw. hormonu miłości – związku uznawanego za jeden z biomarkerów autyzmu.

Czytaj więcej

Zupełnie nowy obraz elektroniki według badań IFJ PAN

Wśród prostych układów elektronicznych, zbudowanych z zaledwie paru elementów, wiele zachowuje się chaotycznie, w niezwykle skomplikowany, praktycznie niemożliwy do przewidzenia sposób. Fizycy z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN odkryli, przebadali i opisali kilkadziesiąt nowych, nietypowych układów tego typu (są do pobrania w internecie). Co ciekawe, jeden generuje impulsy napięcia podobne do wytwarzanych przez neurony, robi to jednak tysiące razy szybciej.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis