Wydział I - Nauki humanistyczne i społeczne Wydział II - Nauki biologiczne i rolnicze Wydział III - Nauki ścisłe i nauki o Ziemi Wydział IV - Nauki techniczne Wydział V - Nauki medyczne Wiadomości dotyczące władz PAN, relacje, wydarzenia

Bitcoin lepszy od dolara? Analizy statystyczne Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

Już sama nazwa nie budzi zaufania: kryptowaluty. Zlepki bitów, przez wielu uznawane za pieniądz wątpliwej natury. Zaawansowane analizy statystyczne rynku bitcoina, wykonane w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, nie wykazały jednak żadnych istotnych różnic między jego podstawowymi parametrami statystycznymi, a ich odpowiednikami wyznaczonymi dla respektowanych rynków finansowych. Bitcoin jest lepszą walutą niż mógłby się wydawać?

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis

Ukryte stany elektronowe na drodze do nanokrystalicznych półprzewodników

Gdy naukowcy z Instytutu Chemii Fizycznej PAN, realizując granty Narodowego Centrum Nauki oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (konkurs TEAM), przystępowali do prac nad kolejnym materiałem zaprojektowanym pod kątem wydajnej produkcji nanokrystalicznego tlenku cynku, nikt nie oczekiwał niespodzianki. Zaskoczenie było naprawdę ogromne: zaobserwowane przemiany fizyko-chemiczne okazały się wyjątkowo egzotyczne.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis

Warsztaty ERC w Wiedniu

Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften vom Menschen - IWM) oraz Polska Akademia Nauk organizują 23-24 listopada 2018 roku warsztaty „ERC Mentoring Initiative”. Wydarzenie jest wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Czytaj więcej

Ruszają pierwsze badania w polskim synchrotronie Solaris

Ruszają badania w synchrotronie Solaris w Krakowie, najnowocześniejszym tego typu urządzeniu w tej części Europy. Na początek przeprowadzonych zostanie 26 eksperymentów, przygotowanych przez naukowców z 12 polskich oraz pięciu zagranicznych placówek, w tym Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytutu Fizyki PAN, Instytutu Fizyki Jądrowej PAN i Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis

Stypendium dla dr Karoliny Ćwiek-Rogalskiej z IS PAN

Wśród 181 laureatów tegorocznej edycji stypendiów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców poniżej 35. roku życia znalazła się dr Karolina Ćwiek-Rogalska z Instytutu Slawistyki PAN. Przez okres 3 lat badaczka będzie otrzymywała stypendium przyznawane w uznaniu za prowadzenie wysokiej jakości badań oraz imponujący dorobek naukowy.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Serwis