PAN rozmawiał z partnerami zagranicznymi o energii odnawialnej

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

1

W dniu 17 listopada 2016 r. w Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO PAN) w Jabłonnie k. Warszawy odbyło się spotkanie studyjne z przedstawicielami ambasad - Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Szwecji, Austrii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Tajwanu, Szwajcarii, Włoch, Chin, a także z przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej oraz przedsiębiorstw.

Ze strony PAN w wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, prof. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes PAN oraz prof. Jan Kiciński, Dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN im. R. Szewalskiego w Gdańsku (IMP PAN), którego KEZO PAN jest zakładem zamiejscowym.

Spotkanie miało służyć szeroko pojętej promocji Centrum Badawczego KEZO PAN, co powinno przyczynić się do rozwoju współpracy naukowej PAN z ośrodkami zagranicznymi w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Prof. Stanisław Czuczwar, Wiceprezes PAN, przedstawił gościom informację dotyczącą międzynarodowej działalności naukowej PAN oraz jej zagranicznych Stacji. Prezentację na temat Centrum Badawczego KEZO PAN, które swoją działalność rozpoczęło rok temu, przedstawił dr Sebastian Bykuć z IMP PAN. Ponadto uczestnicy spotkania zwiedzili bazę laboratoryjną jednego z najnowocześniejszych w Europie ośrodków badawczych zajmujących się technologiami pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, technologiami magazynowania energii i sposobami jej przesyłania, jak również technikami zarządzania energią.

Goście dostrzegli ogromny potencjał, jaki posiada Centrum i bardzo żywo dyskutowali o możliwościach jego wykorzystania oraz nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi.

 

Prezentacja: Stanisław J. Czuczwar
Prezentacja: Sebastian Bykuć

4

2 3