Znamy laureatów nagród naukowych Prezesa Akademii za 2016 rok

Nadrzędna kategoria: Media

Prezes PAN Jerzy Duszyński przyznał nagrody naukowe za 2016 r. Uroczystość ich wręczenia odbyła się 1 grudnia 2016 r. w Warszawie podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Akademii. Tematy prac, za które zostały przyznane, związane są m.in. z analizą społeczności Wikipedii, badaniami nad regulacją niektórych funkcji trzustki, a także opracowaniem nowych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji. Wśród nagrodzonych jest także zespół redakcyjny czasopisma naukowego.

W uzasadnieniach do nagród podkreślone zostały zasługi laureatów, m.in. stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej, aktywna działalność upowszechniająca naukę, a w przypadku redakcji pisma - zbudowanie jego prestiżu w skali międzynarodowej.

Nagrody naukowe Prezesa PAN za 2016 r. dostali:

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, członek Akademii Młodych Uczonych: za publikację naukową Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia - etnograficzną analizę społeczności Wikipedii, największego ruchu otwartej współpracy w historii ludzkości.

osja01122016 022

Prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak, członek korespondent PAN: za zainicjowanie nowoczesnych badań nad hormonalną regulacją endokrynnej funkcji trzustki w kontekście magazynowania energii w tkankach i genezy chorób zespołu metabolicznego, a także za stworzenie liczącej się w świecie naukowej grupy badawczej oraz za aktywną działalność upowszechniającą naukę.

osja01122016 023

Prof. dr hab. Roman Słowiński, członek rzeczywisty PAN, za opracowanie innowacyjnych metod obliczeniowych inteligentnego wspomagania decyzji, a także za aktywną działalność upowszechniającą naukę w Oddziale PAN w Poznaniu.

osja01122016 024

Zespół redakcji czasopisma Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis (AITE) w składzie: prof. dr hab. Andrzej Górski, członek rzeczywisty PAN, prof. dr hab. Hubert Krotkiewski, prof. dr hab. Michał Zimecki, oraz Anna Steć - za wieloletnią redakcję naukową pisma i zbudowanie jego prestiżu w skali międzynarodowej.

osja01122016 027

Fotografie: Jakub Ostałowski