Komunikat w sprawie spotkania w Ministerstwie Edukacji i Nauki

16 kwietnia 2021 r. na zaproszenie Ministerstwa Edukacji i Nauki prezes PAN prof. Jerzy Duszyński spotkał się z ministrami prof. Przemysławem Czarnkiem, prof. Włodzimierzem Bernackim i Wojciechem Murdzkiem. Podczas spotkania ministrowie zadeklarowali, że nie są prowadzone prace zmierzające w kierunku likwidacji Polskiej Akademii Nauk i że MEiN nie ma takich planów. Prezes PAN z satysfakcją przyjął deklarację działań zmierzających w kierunku wzmocnienia Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN o suplementach

„W praktyce żywieniowej istnieje wiele wskazań do suplementacji diety, ale decyzja o przyjmowaniu suplementów diety powinna być podejmowana przez konsumentów z rozsądkiem i tylko w uzasadnionych sytuacjach” – piszą członkowie Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka PAN w nowo opracowanym stanowisku w sprawie stosowania suplementów diety zawierających witaminy i składniki mineralne przez osoby dorosłe.

Czytaj więcej

Knowledge Frontiers Symposium

Polska Akademia Nauk oraz Akademia Brytyjska przyjmują zgłoszenia do udziału w wydarzeniu naukowym z serii „Knowledge Frontiers Symposia”, które odbędzie się w formule wirtualnej w 12 sesjach w listopadzie i grudniu 2021 r. Sympozjum będzie dotyczyć zmian w sferze polityki, gospodarki i technologii.

Czytaj więcej

Apel europejskich sieci akademii o usprawnienie transferu danych medycznych do badań

Obecne przepisy ograniczają udostępnianie danych dotyczących indywidualnych parametrów zdrowotnych naukowcom spoza UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – taki wniosek płynie z raportu sieci europejskich akademii. Autorzy wzywają do znalezienia rozwiązań pozwalających przezwyciężyć bariery prawne. Ma to ułatwić międzynarodową współpracę badawczą i być korzystne dla rozwoju badań nad polepszeniem parametrów zdrowotnych w wymiarze globalnym. Raport przygotowały sieci ALLEA, EASAC i FEAM. PAN należy do dwóch z nich.

Czytaj więcej

W Wielkanoc zostań w domu

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy Wam zdrowia, otuchy i chwili refleksji. W tym wyjątkowym czasie szczególnie dbajmy o siebie i wspierajmy się nawzajem, aby przeżyć go w spokoju i życzliwości. Bądźmy solidarni i patrzmy z nadzieją w przyszłość, na której rzecz działa nauka.

Czytaj więcej

Apel Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN ws. Puszczy Karpackiej

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN apeluje o pilne podjęcie działań w celu zachowania najcenniejszych przyrodniczo lasów Puszczy Karpackiej. Należą one do ostatnich słabo przekształconych, rozległych kompleksów leśnych Polski południowo-wschodniej, a ze względu na ich walory przyrodnicze są jednymi z najcenniejszych, obok Puszczy Białowieskiej, obszarów leśnych Polski i środkowej Europy.
Czytaj więcej

Stanowisko 13. Lekcje z pandemii: wzmocnijmy służbę zdrowia, zainwestujmy w naukę i edukację, budujmy zaufanie

Od wybuchu pandemii dokonano wielu przełomowych odkryć, w tym opracowania szczepionki przeciw COVID-19. Wraz z nią realne stało się opanowanie pandemii. Aby tego dokonać, musimy jednak pilnie odrobić lekcje z dotychczasowych doświadczeń. Dotyczą one tego, czego dowiedzieliśmy się o państwie i jego instytucjach, ale także i o nas samych. Już teraz można z nich wyciągnąć dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, aby poradzić sobie z pandemią, potrzebne są silne instytucje ochrony zdrowia, niezależne instytucje gromadzenia i analizowania danych o zagrożeniach epidemicznych oraz inwestycje w naukę i edukację. Po drugie, wzmacniajmy solidarne społeczeństwo, którego członkowie przestrzegają norm bezpiecznego zachowania, współpracują ze sobą i działają dla dobra publicznego.

Czytaj więcej

Wybory członków krajowych PAN

Polska Akademia Nauk rozpoczyna nabór kandydatów na członków krajowych PAN – rzeczywistych i korespondentów. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 lipca. Przeprowadzenie wyboru członków zaplanowano na 2 grudnia.

Czytaj więcej