Pałac Staszica w Warszawie (charakterystyczny budynek należy do PAN)

Stypendia NCN dla młodych naukowców PAN

31 badaczy związanych z Polską Akademią Nauk dostanie stypendia Narodowego Centrum Nauki w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów Etiuda i Sonatina. Dzięki temu będą mogli m.in. sfinansować swoje projekty naukowe i wyjechać na zagraniczne staże.

Czytaj więcej