Plan walki z COVID-19 dla krajów Bałkanów Zachodnich

Wspólna konferencja naukowa Procesu Berlińskiego zorganizowana przez Niemiecką Narodową Akademię Nauk Leopoldina we współpracy z Polską Akademią Nauk zgromadziła przedstawicieli europejskich akademii. Efektem obrad jest plan walki z COVID-19 dla krajów Bałkanów Zachodnich.

Czytaj więcej

Zgłoszenia w konkursie PASIFIC

W pierwszym konkursie stypendialnym PASIFIC organizowanym przez Polską Akademię Nauk zgłosiło się 348 naukowców 60 narodowości. 35 osób będzie prowadzić badania w instytutach PAN. Ich nazwiska poznamy w ciągu ok. pół roku.

Czytaj więcej

Transformacja energetyczna musi przyspieszyć

Jest wiele możliwości, aby do 2050 r. osiągnąć neutralność energetyczną, ale wymaga to natychmiastowego działania. Taki wniosek płynie z raportu grupy naukowców przy Komisji Europejskiej. PAN należy do organizacji SAPEA, której przedstawiciele uczestniczyli w pracach grupy.

Czytaj więcej

Innowacyjne Centrum Medyczne otwarte w IGC PAN

Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu otworzył Innowacyjne Centrum Medyczne, które będzie zajmować się diagnostyką molekularną chorób genetycznych, nowotworowych i chorób rzadkich. Centrum wesprze szpitale i specjalistyczne ośrodki kliniczne w precyzyjnym i szybszym diagnozowaniu najbardziej skomplikowanych przypadków chorobowych.

Czytaj więcej

Twórcy polskich produktów przyszłości z PAN

Ventil do niezależnej wentylacji płuc opracowany w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN oraz platforma do spektroskopii Ramana stworzona w Instytucie Chemii Fizycznej PAN to polskie produkty przyszłości, których twórcy otrzymali nagrody w konkursie organizowanym przez NCBR i PARP.

Czytaj więcej

Rada ds. Planu dla Pracy i Rozwoju

W składzie nowo powołanej Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju przy Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii są prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński, i dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej, prof. Agnieszka Dobrzyń.

Czytaj więcej

Webinarium o miastach neutralnych dla klimatu

21 czerwca odbędzie się webinarium „Misja 100 miast neutralnych dla klimatu do 2030 – dla obywateli, dzięki obywatelom”. Organizatorami są Biuro PolSCA PAN i Biuro NCBR w Brukseli. To kolejna z cyklu dyskusja o europejskich misjach w programie Horyzont Europa.

Czytaj więcej