Przedstawiciele Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych z wizytą w PAN

28 listopada 2016 r. przedstawiciele Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych (SANS) zostali przyjęci przez prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Tematem rozmowy były perspektywy rozszerzenia dotychczasowej współpracy o nowe przedsięwzięcia. Strona polska przedstawiła możliwości udziału chińskich badaczy w aplikowaniu, wraz z naukowcami polskimi, o granty finansowane przez ERC.

W spotkaniu wzięli udział: wiceprezes Szanghajskiej Akademii Nauk Społecznych (SANS) Jinghui Xie, Gang Duan – redaktor naczelny „Social Sciences Weekly”, Weihong Jiang – dyrektor Wykonawczy SANS i Yanming Yan z Instytutu Ekonomicznego SANS, a ze strony Polskiej Akademii Nauk Ewa Kuśmierczyk –dyrektor Biura Doskonałości Naukowej PAN oraz Joanna Szwedowska-Kotlińska z Biura Współpracy z Zagranicą PAN.

Strona polska przedstawiła możliwości udziału naukowców chińskich w aplikowaniu, wraz z naukowcami polskimi, o granty finansowane przez ERC (European Research Council). Wynikają one z zasad obowiązujących przy przyznawaniu tych grantów: lider zespołu ma swobodę zarówno w wyborze tematu, jak i doborze członków zespołu, w skład którego mogą wchodzić naukowcy z całego świata, którzy nawet nie muszą przenosić się do UE i mogą na co dzień pracować w swoich macierzystych instytutach. Lider zespołu także może pochodzić z dowolnego kraju świata, ale musi być zatrudniony (przynajmniej na części etatu) przez instytucję mającą siedzibę w kraju Unii Europejskim lub w kraju stowarzyszonym z programem Horyzont 2020.
Taki model stwarza doskonałe możliwości dla rozwoju współpracy polskich i chińskich uczonych.