Zapraszamy do pałacu w Jabłonnie na konferencję prasową

Zapraszamy do pałacu w Jabłonnie na konferencję prasową poświęconą prezentacji odrestaurowanych cennych i zabytkowych dwóch figur pochodzących z Łuku Triumfalnego w parku. Figury te zostały poddane gruntownej renowacji przez studentów z Katedry Konserwacji i Restauracji Rzeźby i Elementów Architektury Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Pracami kierowali prof. Wiesław Procyk, mgr Agnieszka Zambrzycka, mgr Andrzej Kazberuk. Figury zostaną zainstalowane na Łuku w sprzyjających warunkach pogodowych tj. wiosną. Teraz można je będzie obejrzeć z bliska a także porozmawiać o szczegółach z Wykonawcami oraz przedstawicielem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

PAN Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie od wielu lat współpracuje z  Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Dzięki tej współpracy  przywrócono świetność wielu eksponatom pochodzącym ze zbiorów pałacu (obrazom, rzeźbom, elementom wystroju parku itp.).

Konferencja odbędzie się 18 grudnia 2017r. (poniedziałek) o godz. 14.30.