ASTROCENT - nowa pracownia w CAMK PAN

ASTROCENT to nowa jednostka badawcza w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN. Będzie działać jako nowa, trzecia pracownia CAMK PAN. Głównymi tematami badawczymi będą fale grawitacyjne i poszukiwania ciemnej materii, przy użyciu zaawansowanych technologicznie instrumentów.

Astrocent powstanie w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Program MAB jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Na czele Astrocent staną profesorowie Leszek Roszkowski (CAMK PAN i Narodowe Centrum Badań Jądrowych) oraz  Tomasz Bulik (Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego i CAMK PAN). Projekt Astrocent uzyskał finansowanie w wysokości  ponad 37 mln zł (przeznaczone na pięć lat) w drugim otwartym konkursie w programie MAB realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Pracownie Astrocent będą się mieściły w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, na głównym kampusie Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowy opis i notki biograficzne autorów projektu.