10-lecie WSZECHNIC Oddziału PAN w Lubline (2009-2018)

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie wspólnie z Lubelskim Towarzystwem Naukowym organizują od ponad dziesięciu lat ogólnodostępną formę zebrań popularno-naukowych WSZECHNICA, zaś od 2016 r. nową formułę tych zebrań.

Spotkania te są adresowane do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Odbywają się w siedzibie LTN-u, w Pałacu Czartoryskich przy Placu Litewskim 2 w Lublinie, także siedzibie lubelskiego Oddziału PAN.

Wszechnica cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży dzięki ciekawej tematyce i atrakcyjnej formie przekazu. Po każdym wykładzie bowiem pojawia się akcent muzyczny w wykonaniu uczniów jednej ze szkół muzycznych, poprzedzony krótką informacją opiekuna zespołu na temat zarówno prezentowanego utworu, instrumentów brzmiących w nim, jak i samych wykonawców. Ta forma spotkań popularno-naukowych jest wysoko ceniona przez dyrekcje szkół oraz nauczycieli.

Zwykle dwugodzinny program spotkań, w których każdorazowo uczestniczy ok. 200 uczniów zawiera szereg wykładów problemowych prezentowanych przez członków Komisji Nauk Medycznych Oddziału PAN w Lublinie, kierowanej przez prof. Janusza Kockiego, będących w większości pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Program ostatniego spotkania, które odbyło się 31 maja 2019 r. obejmował:

  • Wykład Czy powstanie genetyczny „człowiek 2.0 i 3.0”?

prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki; Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w  Lublinie.

  • Koncert uczniów klasy trąbki Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Grzegorza Hordyjewicza.
  • Wykład Pasożyty znane i nieznane. dr n. farm. Przemysław Kołodziej, prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Koncert uczniów klasy saksofonu Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Andrzeja Waszczuka.

 

  • Wykład Sekwencjonowanie następnej generacji (NGS) - współczesne możliwości badań nad kwasami nukleinowymi. dr n. biol. Karol Ruszel, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  • Koncert uczniów klasy trąbki Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Grzegorza Hordyjewicza.

 

  • Wykład pt. Zintegrowana analiza ekspresji mikroRNA i genów pacjentów z chorobą tętnic kończyn dolnych. Mgr Daniel Zalewski (UM w Lublinie), dr n. biol. Karol Ruszel (UM w Lublinie), dr n. med. Marcin Feldo (UM w Lublinie), prof. dr hab. Tomasz Zubilewicz (UM w Lublinie), dr inż. Andrzej Stępniewski (ECOTECH-Complex UMCS w Lublinie), prof. dr hab. Janusz Kocki (UM w Lublinie), prof. dr hab. Anna Bogucka-Kocka (UM w Lublinie)
  • Koncert uczniów klasy saksofonu Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie pod kierunkiem prof. Andrzeja Waszczuka
  • Wykład pt. Zastosowanie komórek macierzystych w medycynie. Badania własne. Dr n. med. Małgorzata Świstowska, prof. dr hab. Janusz Kocki (UM w Lublinie).

DSC 0309

DSC 0383

DSC 0354