Stypendium L’Oréal-UNESCO dla badaczki z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Znamy laureatki 19. edycji programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki. W gronie sześciu nagrodzonych badaczek jest dr Ulrike Topf, specjalizująca się w biologii molekularnej. Gratulujemy!

Ulrike Topf z bukietem kwiatów w rękach

Pasja, determinacja, pracowitość szerokie horyzonty i wyjątkowe osiągnięcia. Te cechy charakteryzują stypendystki programu. Laureatki poznaliśmy 10 października podczas uroczystej gali w Warszawie.

Dr Ulrike Topf pracuje w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Jury doceniło jej badania nad molekularnymi mechanizmami modulacji homeostazy białek podczas stresu komórkowego.

Laureatka dostanie w nagrodę stypendium habilitacyjne w wysokości 35 tys. zł. Dzięki wsparciu partnerów programu będzie też mogła promować swoje osiągnięcia naukowe na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Program stypendialny w liczbach

Stypendia przyznano w sumie sześciu kobietom-naukowcom, które prowadzą badania z zakresu nauk o życiu. Wręczono:

  • trzy stypendia habilitacyjne po 35 tys. zł,
  • dwa stypendia doktoranckie po 30 tys. zł,
  • jedno stypendium magisterskie w wysokości 20 tys. zł.

W tym roku o nagrody walczyło blisko 150 osób. Wyróżnienia wręczono po raz 19.

Partnerami inicjatywy są Polski Komitet ds. UNESCO, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk.

Wciąż za mało kobiet w nauce

Celem programu L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki jest wspieranie młodych, utalentowanych badaczek na wczesnym etapie ich karier. To jeden ze sposobów na rozwiązanie problemu niedostatecznej reprezentacji kobiet w nauce.

Kobiety stanowią 29% wszystkich naukowców na świecie, 11% piastuje najwyższe stanowiska na uczelniach wyższych, a zaledwie 3% zostało wyróżnionych nagrodą Nobla
w dziedzinie nauk ścisłych.

Źródło informacji i zdjęcia: L’Oréal-UNESCO Dla Kobiet i Nauki