Europa co trzyma nas razem? Relacja z konferencji „Europe on test”

Pamięć zbiorowa w społeczeństwach Europy, jej rola w integracji europejskiej, a także znaczenie demokracji liberalnej. To niektóre tematy poruszone w piątek podczas międzynarodowej konferencji „Europe on test” w Warszawie. Socjologowie, historycy i politolodzy dyskutowali o wyzwaniach stojących przed starym kontynentem.

Flaga Unii Europejskiej

Pamięć a polityka

Całodniowa dyskusja została podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierwszy panel dotyczył roli pamięci zbiorowej w kształtowaniu współczesnych polityk europejskich. Prof. Marcin Król zaznaczał, że demokracja opiera się nie tyle na samych wyborach, co przede wszystkim na bardzo konkretnym modelu wspólnoty. Z kolei prof. Joanna Kurczewska skupiła się na analizie polityki kulturalnej Unii Europejskiej. Nawiązała też do bieżących wydarzeń i podkreśliła, że  literacka Nagroda Nobla dla Olgi Tokarczuk pokazuje znaczenie literatury i jej tłumaczeń w życiu społecznym Europy.

Europejczycy, czyli kto

Ciekawy wstęp do drugiej sesji poświęconej europejskiej tożsamości dał prof. Krzysztof Pomian, a prof. Józef Niżnik zastanawiał się nad przyczynami naturalizacji integracji europejskiej. Prof. Andrzej Rychard zasugerował, że istnieje silna potrzeb nowych pomysłów dotyczących europejskiej integracji. Prof. Ruth Wodak podniosła temat kryzysu klimatycznego jako jednego z największych wyzwań stojących obecnie przed Europą. Mówiła także o roli, jaką mogą odgrywać młodzi w budowaniu nowej tożsamości europejskiej.

Czym są wspólne interesy

Trzecie sesja tematyczna była poświęcona interesom europejskim. Prof. György Lengyel zwrócił uwagę, że trudno je zdefiniować ze względu na zróżnicowanie regionu. Ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz dostarczyła ku temu argumentów, wskazując na specyfikę państw byłego bloku wschodniego. Sesja zamykająca dotyczyła sposobów poprawienia solidarności europejskiej oraz kształtowania wspólnej przyszłości.

Akademie debatują o Europie

Konferencja „Europe on test” odbyła się 11 października w Pałacu Staszica w Warszawie z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk i Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. To jedna z debat organizowanych we współpracy z ALLEA, czyli Federacją Europejskich Akademii Nauk. Gości powitali wiceprezes PAN prof. Stanisław Filipowicz i prezes ALLEA prof. Antonio Loprieno, który przyznał, że Polska Akademia Nauk jest jedną z najaktywniej działających w całej federacji.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk