Polsko-białoruski warsztat o zmianach klimatu i Puszczy Białowieskiej

Delegacja Narodowej Akademii Nauk Białorusi gościła w październiku w Warszawie na zaproszenie Polskiej Akademii Nauk. Badacze wzięli udział w specjalnym warsztacie.

Przedstawiciele obu akademii spotkali się 14 października w Pałacu Staszica. Rozmowy dotyczyły trzech ważnych tematów:

  1. zmian klimatu w kontekście niedostatku wody, 
  2. ochrony zasobów Puszczy Białowieskiej,
  3. występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Naukowcy przedstawili sprawozdania z prowadzonych badań, a także określili obszary do realizacji wspólnych badań w przyszłości.

 

Przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i Białoruskiej Akademii Nauk przy stole

Wspólne ustalenia

Delegacje uzgodniły m.in.:

  • pracę nad ramami naukowymi transgranicznej strategii przywracania systemu wodnego siedlisk leśnych i podmokłych Puszczy Białowieskiej;
  • przygotowanie wspólnego projektu dotyczącego zbadania systemu i składu chemicznego wód podziemnych w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej;
  • wsparcie w zakresie naukowych wytycznych dla zintegrowanego planu zarządzania Puszczy Białowieskiej – Światowego Obszary Dziedzictwa UNESCO;
  • wymianę informacji na temat występowania i rozprzestrzeniania się ASF oraz zainicjowanie wspólnych projektów badawczych, aby lepiej poznać drogi szerzenia się zarazy wśród dzików i świń.

Polska i Białoruś razem ws. Puszczy Białowieskiej

Przypomnijmy, że Polska Akademia Nauk i Narodowa Akademia Nauk Białorusi zdecydowały w sierpniu o powołaniu rady ds. Puszczy Białowieskiej. Celem jest ochrona fauny i flory oraz ograniczenie skutków zmian klimatycznych w Puszczy.

 

Polsko-białoruski workshop na temat zmian klimatu i ochrony zasobów Puszczy Białowieskiej (3).JPG

Polsko-białoruski workshop na temat zmian klimatu i ochrony zasobów Puszczy Białowieskiej (2).JPG

Źródło informacji i zdjęć: Polska Akademia Nauk