Profesor Leszek Kaczmarek przewodniczącym EMBC

Profesor Leszek Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN został szefem Europejskiej Konferencji Biologii Molekularnej (EMBC). Gratulujemy!

Prof. Leszek Kaczmarek w laboratorium, otwiera lodówkę z probówkami

EMBC to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 30 państw, głównie członków Unii Europejskiej. Wspiera naukowców specjalizujących się w biologii molekularnej, oferując im m.in. kursy, warsztaty, granty i stypendia. Członkostwo w EMBC umożliwia polskim badaczom szerszą współpracę z wieloma ośrodkami na całym świecie.

Prof. Leszek Kaczmarek to światowy ekspert w dziedzinie funkcjonowania mózgu. Autor ponad 200 publikacji zamieszczanych w renomowanych czasopismach naukowych, cytowanych ponad 9 tys. razy przez innych badaczy. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. Szef Pracowni Neurobiologii w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Kierownik (wspólnie z dr hab. Eweliną Knapską) Centrum Doskonałości Braincity, specjalizującego się w zakresie neuroplastyczności i chorób mózgu.

Źródło informacji: Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Zdjęcie: One HD