Nagrody naukowe prezesa PAN wręczone

Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński nagrodził pięciu badaczy za wybitne osiągnięcia w 2019 r. Gratulujemy laureatom!

small_2019-12-05_ZgromadzenieOgolnePAN_10.jpg

Nagrody naukowe prezesa PAN otrzymali następujący uczeni.

  1. Prof. dr hab. Janusz Reykowski, członek korespondent PAN za osiągnięcia badawcze w zakresie psychologii politycznej. Szczególnie doceniono jego monografię „Rozczarowanie demokracją” („Disenchantment with demokracy”) wydaną przez Oxford University Press.
  2. Dr hab. Tomasz Sulej, prof. Instytutu Paleobiologii PAN za wybitne odkrycie badawcze triasowych gadów ssakokształtnych, ogłoszone w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Science”.
  3. Prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz, członek korespondent PAN za wyjątkowe rezultaty naukowe, w szczególności za pracę, w której zastosowanie zaawansowanych metod geometrii algebraicznej pozwoliło na uzyskanie nowych informacji dotyczących klasycznych zagadnień tzw. topologii i teorii aproksymacji interpolacji.
  4. Prof. dr hab. Tomasz Kapitaniak, członek korespondent PAN za wkład w rozwój mechaniki, szczególnie poprzez przełomowe badania nad synchronizacją układów nieliniowych oraz mechanizmami powstawania stanów chimerycznych.
  5. Prof. dr hab. Edmund Przegaliński, członek rzeczywisty PAN za badania nad mechanizmami depresji i uzależnień.

Laureatów poznaliśmy 5 grudnia podczas 140. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w Warszawie.

small_2019-12-05_ZgromadzenieOgolnePAN_9.jpg

small_2019-12-05_ZgromadzenieOgolnePAN_11.jpg

small_2019-12-05_ZgromadzenieOgolnePAN_12.jpg

small_2019-12-05_ZgromadzenieOgolnePAN_13.jpg

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Fot. Jarosław Deluga-Góra / PAN