Komitet Nauk Historycznych PAN w obronie autonomii instytucji naukowych

Komitet Nauk Historycznych PAN wyraża poważne zaniepokojenie wypowiedziami Ministra Edukacji i Nauki, które godzą w zasadę autonomii Instytucji naukowych. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom podważania tej fundamentalnej dla działalności naukowej zasady i wyrażamy solidarność z kolegami i koleżankami z Komitetu Nauk o Kulturze PAN, Komitetu Etyki w Nauce PAN , Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN jak też Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, którzy dali wyraz takim samym odczuciom.

Czytaj więcej

Nagroda rządu Chile dla prof. Andrzeja Udalskiego

Prof. Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, uhonorowany nagrodą rządu Chile z okazji 500-lecia odkrycia Cieśniny Magellana. Nagroda docenia wkład wyróżniających się badaczy w rozwój nauki. 

Czytaj więcej

Jeden z największych grantów naukowych na świecie dla astronomów z PAN. Zbudujemy teleskop, by precyzyjniej mierzyć Wszechświat

Zespół naukowców pod kierownictwem astronoma prof. Grzegorza Pietrzyńskiego otrzymał najbardziej prestiżowy Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Synergy wart prawie 14 mln euro. Jest to jeden z największych grantów naukowych na świecie i pierwszy tego typu w Polsce. Projekt badawczy zatytułowany „Precyzyjna kalibracja kosmicznej skali odległości w dobie wielkich przeglądów” będzie realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN. Koordynatorem (PI) ze strony Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest prof. Bożena Czerny.

Czytaj więcej
Portret prof. Romualda Schilda i prof. Jacka Radwana

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Romualda Schilda i prof. Jacka Radwana

Prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz prof. Jacek Radwan, członek korespondent PAN, zostali uhonorowani Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Schild otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego. Natomiast prof. Radwan otrzymał nagrodę  w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów. Wręczenie nagrody odbędzie się online 2 grudnia 2020 r. 

Czytaj więcej

Zespół ds. COVID-19: Epidemia to problem społeczny, którego rozwiązanie może przynieść jedynie współpraca rządu, ekspertów z wielu dziedzin nauki oraz mediów

Wciąż brak przełomu medycznego, który stanowiłby rozwiązanie sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (szczepionki czy skutecznego leku). Zarazem epidemia stała się coraz bardziej powszechna i rozproszona. Już nie trzeba podróżować, żeby się zakazić, zarażamy się często „na miejscu”, podczas codziennych czynności. W rezultacie epidemia, pozostając wyzwaniem medycznym, staje się też coraz bardziej problemem społecznym. Jest ona problemem społecznym nie tylko dlatego, że dotyczy coraz większej części populacji, ale stała się też mniej abstrakcyjna – niestety coraz więcej z nas czuje jej konkretną obecność w kręgu najbliższych, czy też wśród znajomych.

Czytaj więcej
oficjalna grafika programu Marii Skłodowskiej-Curie RISE

Prestiżowe granty Marii Skłodowskiej-Curie RISE dla trzech instytutów PAN

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN i Centrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN otrzymały prestiżowe granty mobilnościowe w ramach programu Marii Skłodowskiej-Curie RISE. Dzięki dofinasowaniu uda się zrealizować trzy interesujące i ważne projekty dotyczące opracowania radaru do badania powierzchni Marsa (FlyRadar), zastosowania fluoforów w trójwymiarowym obrazowaniu tkanek biologicznych (Micro4Nano) oraz stworzenia innowacyjnych rozwiązań w poszukiwaniu m.in. „ciemnej materii” (Probes).

Czytaj więcej
Prof. Romuald Zabielski

Medal PAN dla Instytutu Fizjologii i Patofizjologii Słuchu w Kajetanach

Podczas kongresu „Zdrowie Polaków 2020” w dniach 26-27 października 2020 r. wiceprezes PAN, prof. Romuald Zabielski, wręczył Medal Polskiej Akademii Nauk dla Instytutu Fizjologii i Patofizjologii Słuchu w Kajetanach. Medal został przyznany za zasługi dla nowoczesnej audiologii i otochirurgii, opracowanie programów badań przesiewowych oraz za wdrożenie w Polsce nowoczesnego systemu opieki nad pacjentami z zaburzeniami słuchu, głosu i mowy.  

Czytaj więcej

Zespół ds. COVID-19: O złudnej nadziei, że szybkie osiągnięcie odporności zbiorowiskowej jest atrakcyjnym celem

Zmęczenie batalią z epidemią COVID-19, zarówno na poziomie indywidualnym jak i społecznym, jest już olbrzymie i niewątpliwie szybkie osiągnięcie odporności zbiorowiskowej (nazywanej w mediach niepoprawnie odpornością stadną) wydaje się atrakcyjnym celem. Eksperci są zgodni, że w dłuższej perspektywie czasu najprawdopodobniej epidemia zostanie opanowana, gdy dostępna będzie skuteczna szczepionka lub lek, które zmniejszy ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

Czytaj więcej