Portret prof. dr hab. inż. Janusza Kasprzyka

Prof. Janusz Kacprzyk członkiem prestiżowej akademii EURASC

Prof. Janusz Kacprzyk z Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk został wybrany na członka Europejskiej Akademia Nauk (ang. European Academy of Sciences – EURASC). EURASC, mająca siedzibę w Brukseli, jest  jedną z największych i najbardziej prestiżowych ogólnoeuropejskich akademii nauk. 

Czytaj więcej
Podobizny 3 laureatów nagrody Nobla z fizyki: Rogera Penroa, Reinharda Genzela i Andrei M. Ghe.

Nobel i czarna dziura

Dzisiaj Nagroda Nobla z fizyki powędrowała do brytyjskiego fizyka matematycznego - sir Rogera Penrose'a oraz astronomów: Niemca prof. Reinharda Genzela i Amerykanki prof. Andrei M. Ghez. Penrose, razem ze zmarłym w 2018 roku znanym brytyjskim kosmologiem, Stephenem Hawkingiem, udowodnił słynne twierdzenie o czarnych dziurach. Prof. Penrose od 1994 jest członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej

Dinozaury i fizyka warta poznania

Już od października ruszają cykliczne wykłady online w jednostkach Polskiej Akademii Nauk. Będą nowe ciekawostki dla miłośników dinozaurów podczas „Środowych spotkań z dziejami Ziemi”. Również zagorzali tropiciele nowości z dziedziny fizyki znajdą coś dla siebie podczas wykładów online „Fizyka warta poznania”.

Czytaj więcej

Gospodarka wodna bliska naturze. Wykład inauguracyjny prof. Pawła Rowińskiego w SGGW

Hydrodynamika środowiskowa jako fundament bliskich naturze rozwiązań we współczesnej gospodarce wodnej” to tytuł wykładu inauguracyjnego 2020/2021 wygłoszonego 30 sierpnia 2020 przez wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Pawła Rowińskiego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Całe wystąpienie, przedstawiające tę dyscyplinę badawczą, dostępne jest na kanale YouTube SGGW.

Czytaj więcej
Prof. Jerzy Duszyński  - prezes PAN oraz prof. Alojzy Z. Nowak - rektor UW podpisują porozumienie o współpracy

Porozumienie o strategicznej współpracy Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytetu Warszawskiego

Polska Akademia Nauk i Uniwersytet Warszawski rozszerzają strategiczną współpracę. Porozumienie podpisane 30 września 2020 r. przez prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego i rektora UW prof. Alojzego Z. Nowaka przewiduje tworzenie nowych jednostek złożonych z wybitnych naukowców zagranicznych i polskich prowadzących badania i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie. Na początek PAN powoła nowy międzynarodowy instytut, który będzie kontynuował projekt „Regenerative Mechanisms for Health” w programie „Międzynarodowe Agendy Badawcze” (MAB). 

Czytaj więcej
Fasada Pałacu Staszica w Warszawie

200 lat Pałacu Staszica

Dwieście lat temu, dokładnie 28 września 1820 roku, członkowie Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk uroczyście położyli kamień węgielny pod budowę gmachu przeznaczonego na siedzibę Towarzystwa. W budynku znanym jako Pałac Staszica mieszczą się dziś m.in. Polska Akademia Nauk i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.

Czytaj więcej
Młoda naukowczyni trzyma w rękach próbki zawierające kwiaty rożnych gatunków roślin

Wsparcie PAN dla młodych naukowców z Białorusi

Polska Akademii Nauk ogłasza wdrożenie specjalnego programu dla młodych naukowców z Białorusi. Dzięki tej decyzji zainteresowani badaniami nad zmianami klimatu, w tym badaniami o Ziemi i środowisku, ochroną przyrody, bioróżnorodnością i gospodarką wodną oraz transformacją społeczną będą mogli kształcić się w szkołach doktorskich PAN.

Czytaj więcej
Młodzi lekarze stoją na korytarzu w szpitalu

Grupowe badania studentów na SARS-COV-2

Na początku października Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przetestować studentów medycyny na obecność wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19. Naukowcy wykorzystają nowatorską metodę, która została opracowana w ramach projektu SONAR Anty-CoronaVirus. Takie badania przesiewowe pozwolą ustalić, na ile wirus jest rozpowszechniony w danej populacji.

Czytaj więcej
Profesorowie, którym wręczono nominacje profesorskie w Pałacu Prezydenckim

Nominacje profesorskie dla naukowców PAN

16 września 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne prof. Pawłowi Chmielarzowi z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku oraz prof. Tadeuszowi Epszteinowi z Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie. 

Czytaj więcej
Okładka opracowania Zespołu ds. COVID-19 pt. „Zrozumieć COVID-19” przedstawiająca zbliżenie na kobiecą twarz w maseczce.

Zrozumieć COVID-19. Opracowanie zespołu ds. COVID-19 przy Prezesie PAN

Opracowanie zespołu naukowców pracujących pod kierunkiem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego w sposób przystępny przedstawia aktualny stan wiedzy na temat wirusa SARS-CoV-2, choroby COVID-19 oraz jej skutki medyczne, psychologiczne, gospodarcze i społeczne. W publikacji naukowcy prezentują prognozy epidemii w sezonie jesienno-zimowym oraz rekomendacje dla obywateli i instytucji.

Czytaj więcej