Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota

19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza odbyła się Uroczysta Inauguracja Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota na rok Akademicki 2018/2019. Gospodarzem uroczystości był prof. Adam Liebert, dyrektor IBiIB im. M. Nałęcza PAN, sprawujący prezydencję w Radzie Dyrektorów konsorcjum Biocentrum Ochota. Obecny na uroczystości prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk wygłosił mowę powitalną do zebranych podczas uroczystości gości oraz studentów.

Inauguration of the Academic Year 20182019

Tradycją Biocentrum Ochota, kultywowaną podczas Inauguracji, jest wręczanie nagród osobom, które w minionym roku akademickim obroniły doktoraty z wyróżnieniem. Statuetki ‘doctorate cum laude’ otrzymało 39 najlepszych doktorantów z sześciu instytutów wchodzących w skład Konsorcjum Biocentrum Ochota.

Wśród wyróżnionych doktorantów znaleźli się:
1. Z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN:

a. Dr Anna Bot (promotor: Prof. dr hab. Katarzyna Łukasiuk),
b. Dr Tomasz Bednarski (promotor: prof. dr hab. Paweł Dobrzyń),
c. Dr Agnieszka Góral (promotor: prof. dr hab. Anna Filipek),
d. Dr Katarzyna Łepeta (promotor: prof. dr hab. Leszek Kaczmarek),
e. Dr Paulina Urbańska (promotor: prof. dr hab. Dorota Włoga),
f. Dr Aleksandra Rumińska (promotor: prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń),
g. Dr Hanuma Chaitanya Chintaluri (promotor: prof. dr hab. Daniel Wójcik),
h. Dr Wenson David Rajan Karunakaran (promotor: prof. dr hab. Bożena Kamińska).

2. Z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej PAN

a. Dr Adam Strzelecki (promotor: Prof. dr hab. Piotr Białas),
b. Dr inż. Michał Byra (promotor: Prof. dr hab. Andrzej Nowicki),
c. Dr Karol Frydrych (promotor: Dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska),
d. Dr Adam Marszałek (promotor: Prof. dr hab. Tadeusz Burczyński),
e. Dr Piotr Karwat (promotor: Dr hab. Jurij Tasinkiewicz),
f. Dr Marek Kochańczyk (promotor: Prof. dr hab. Tomasz Lipniacki).

3. Z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

a. Dr Anna Łabno (promotor: Dr Hab. Rafał Tomecki),
b. Dr Katarzyna Karolina Kalisiak (promotor: Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski),
c. Dr Agata Maciejak (promotor: Dr hab. Beata Burzyńska),
d. Dr Aiswarya Premchandar (promotor: Prof. dr hab. Michał Dadlez),
e. Dr Magdalena Richter (promotor: Prof. dr hab. Michał Dadlez),
f. Dr inż. Maria Izabella Winiewska-Szajewska (promotor: Prof. dr hab. Jarosław Poznański),
g. Dr Ewa Podobas (promotor: Prof. dr hab. Wojciech Bal) ,
h. Dr Małgorzata Palusińska (promotor: Prof. dr hab. Andrzej),
i. Dr inż. Anna Beata Stachyra (promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko),
j. Dr inż. Halina Fedak (promotor: Prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski),
k. Dr Łukasz Stawski (promotor: Prof. dr hab. Maria Trojanowska),
l. Dr Anna Łukasik (promotor : Prof. dr hab. Dr hab. Piotr Zielenkiewicz),
m. Dr Marta Dudek (promotor: Dr hab. Joanna Trylska),
n. Dr Weronika Rzepnikowska (promotor Prof. dr hab. Teresa Żołądek),
o. Dr Urszula Natkańska (promotor: dr hab. Marek Skoneczny),
p. Dr Julita Gruchota (promotor: Prof. dr hab. Joanna Rytka ),
q. Dr Róża Sawicka (promotor: Prof. dr hab. Agnieszka Sirko).

4. Z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej

a. Dr Magdalena Anna Machnicka (promotor: Prof. dr hab. Janusz M. Bujnicki ),
b. Dr Magdalena Pruszko (promotor: Prof. dr hab. Alicja Żylicz).

5. Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

a. Joanna Agata Motyl (promotor: Prof. dr hab. Joanna Strosznajder),
b. Martyna Inga Podobińska (promotor: Prof. dr hab. Leonora Bużańska),
c. Joanna Skalska (promotor: dr hab. Lidia Strużyńska).

6. Z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN

a. Dr Anna Samluk (promotor: Prof. dr hab. Dorota Pijanowska),
b. Dr Mauro Piertibiasi (promotor: Prof. dr hab. Jacek Waniewski).

Następnie miała miejsce sesja naukowa, podczas której wybrani wśród wyróżnionych doktoranci przybliżyli tematykę swoich doktoratów.

1. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN reprezentowała Dr Agnieszka Góral (wykład pt: CacyBP/SIP protein: interaction with heat shock protein Hsp90 and role in cellular response to stress factors)

2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN reprezentowała Dr Joanna Motyl( wykład pt: Significance of sphingosine kinase-1 and sphingosine-1-phosphate in the experimental model of Parkinson's disease and pharmacological neuroprotection )

3. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN reprezentował Dr inż. Marek Kochańczyk (wykład pt: Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations )

4. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej reprezentowała Dr Magdalena Anna Machnicka (wykład pt: Characterization of post-transcriptional RNA modification pathways)

5. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN reprezentowała dr Ewa Podobas (wykład: Interactions of nickel(II) ions with filaggrin, a key protein suppressor in allergy to Nikel)

6. Instytut Biocybernetyki i inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN reprezentował Dr Mauro Pietribiasi (wykład pt. Mathematical modeling of blood volume control and body fluid shifts during hemodialysis)

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Little known successes of Polish scientists in the country's 100 years of independence” wygłosił Profesor Michał Kleiber, były Prezes Polskiej Akademii Nauk.

Po sesji naukowej uczestnicy inauguracji wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Warszawski Koncept”.

Zwieńczeniem uroczystości było przekazanie prezydencji Biocentrum Ochota Pani Profesor Agnieszce Dobrzyń z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.