Instytut Agrofizyki PAN uzyskał logo „HR Excellence in Research”

Instytut Agrofizyki PAN uzyskał logo „HR Excellence in Research”

25 stycznia 2016 roku Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk otrzymał logo „HR Excellence in Research”, nadawane przez Komisję Europejską instytucjom, które stosują zasady „Europejskiej Karty Naukowca” i „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”.

Deklaracja poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” została złożona przez dyrektora instytutu prof. dr hab. Cezarego Sławińskiego w dniu 22 lipca 2015 r., dzięki czemu Instytut Agrofizyki PAN dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach, a tym samym zobowiązał się do ich stosowania.

Proces wdrażania zasad rozpoczęto od dokonania szczegółowej analizy zgodności wewnętrznych działań, regulacji oraz procedur z tymi wskazanymi w Karcie i Kodeksie. Na tej podstawie określono mocne i słabe strony funkcjonowania instytutu. Ponadto, dzięki przeprowadzonej wewnętrznej ankiecie skierowanej do wszystkich pracowników i doktorantów, uzyskano opinie dotyczące ważności oraz poziomu wdrożenia danej zasady oraz opracowano plan strategiczny – Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

Wdrożenie w Instytucie Agrofizyki PAN zasad Karty i Kodeksu ma służyć ugruntowaniu pozycji instytutu jako stymulującego środowiska pracy dla naukowców, a także dostosowaniu celów strategicznych do międzynarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej, mającej na celu poprawę jakości badań naukowych i innowacji w Europie. Do tej pory w Polsce, oprócz Instytutu Agrofizyki, logo otrzymało osiem instytucji: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Instytut Fizyki PAN, Instytut Genetyki Roślin PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wrocławskie Centrum Badań EIT+  Sp. z o.o. oraz Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.