Kuny domowe obecne w północno-wschodniej Polsce zaledwie od 40 lat

Kuny domowe pojawiły się w północno-wschodniej Polsce bardzo niedawno, zaledwie w ciągu ostatnich 40 lat - wynika z nowych badań dotyczących tego gatunku. „To duże zaskoczenie, gdyż w powszechnym mniemaniu wydaje nam się, że kuny domowe żyły w naszym otoczeniu od zawsze” - mówi Anna Wereszczuk z Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Czytaj więcej

Instytut Nenckiego objął Prezydencję Biocentrum Ochota

19 października 2018, podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2018/2019, Instytut Nenckiego objął prezydencję Konsorcjum Biocentrum Ochota. Prof. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Nenckiego, została prezesem Rady Dyrektorów Biocentrum. Ustępujący Prezes konsorcjum, prof. Adam Liebert, dyrektor Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, przekazał nowej pani Prezes statuetkę złotej sowy - symbol prezydencji Biocentrum Ochota. Instytut Nenckiego będzie sprawował Prezydencję w okresie od 1 listopada 2018 do 30 kwietnia 2019.

Czytaj więcej

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota

19 października 2018 r., w auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza odbyła się Uroczysta Inauguracja Studiów Doktoranckich Biocentrum Ochota na rok Akademicki 2018/2019. Gospodarzem uroczystości był prof. Adam Liebert, dyrektor IBiIB im. M. Nałęcza PAN, sprawujący prezydencję w Radzie Dyrektorów konsorcjum Biocentrum Ochota. Obecny na uroczystości prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk wygłosił mowę powitalną do zebranych podczas uroczystości gości oraz studentów.

Czytaj więcej

Był sobie Homo sapiens, czyli dlaczego zrzuciliśmy futra

„Był sobie Homo sapiens, czyli dlaczego zrzuciliśmy futra” to tytuł wywiadu przeprowadzonego przez Tomasza Kwaśniewskiego (Gazeta Wyborcza/Duży Format) z dr Marcinem Ryszkiewiczem – geologiem, ewolucjonistą, popularyzatorem nauki z Polskiej Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie.

Czytaj więcej

Arctic Science Ministerial w Berlinie

W Berlinie trwa spotkanie ministerialne w sprawie Arktyki: Arctic Science Ministerial. To drugie spotkanie, które gromadzi przedstawicieli rządów wszystkich krajów arktycznych oraz krajów obserwatorów, a także przedstawicieli organizacji reprezentujących rdzenne ludy Arktyki. Pierwsze takie zgromadzenie odbyło się we wrześniu 2016 roku w Waszyngtonie, a jego inicjatorem był prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama. Spotkanie w Niemczech organizowane jest przez rząd niemiecki oraz Komisję Europejską.

Czytaj więcej

Dwa Centra Doskonałości Dioscuri w Instytucie Nenckiego

Dr Aleksandra Pekowska i dr Grzegorz Sumara pokonali 45 kandydatów z całego świata i już w przyszłym roku utworzą w Warszawie zespoły badawcze w ramach Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri: Ewolucyjnej i Funkcjonalnej Genomiki Astrocytów oraz zajmujący się wyjaśnianiem szlaków sygnałowych odgrywających rolę w chorobach metabolicznych. Będą pracować przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Czytaj więcej

Nic zakazanego, czyli konstrukcyjny język białek

Język, jakim posługuje się natura przy konstruowaniu białek przeanalizowali naukowcy. W ten sposób powstał słownik jej ulubionych i nielubianych 5-literowych „słów”. Trwające trzy lata badania, które zapoczątkował dr hab. Marcin Grynberg z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, rzucają nowe światło na ewolucję białek. Można o nich przeczytać w „Scientific Reports”.

Czytaj więcej

Food For Thought zapraszamy na bezpłatny kurs online

Czy nasza dieta warunkuje funkcjonowanie naszego mózgu? I odwrotnie. Czy nasz mózg steruje naszymi wyborami żywieniowymi? Czym jest oś jelitowo-mózgowa? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w międzynarodowych internetowych kursach, w przygotowaniu których uczestniczyli naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. FOOD FOR THOUGHT jest zamieszczony na platformie FutureLearn.

Czytaj więcej

Geny czy kultura? Skąd człowiek ma moralność

Mózg człowieka jest genetycznie przygotowany do przyjęcia moralności. Jednak kompas moralny na tej bazie ewolucyjnej tworzy kultura – powiedział neurobiolog dr Paweł Boguszewski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN podczas debaty, zorganizowanej w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie.

Czytaj więcej

Naukowcy opracowują jogurt na bazie prosa

Stworzenie jogurtu na bazie prosa – taniego, wegańskiego substytutu jogurtu tradycyjnego – to cel, który postawili przed sobą studenci biotechnologii z koła naukowego „Herbion” działającego przy Politechnice Warszawskiej. W pracy wsparł ich Instytut Biochemii i Biofizyki PAN.

Czytaj więcej