Dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki PAN bada metalową duszę rzeżusznika

Jest niepozorna, delikatna i wywodzi się z terenów górskich. Z czasem na miejsce życia zaczęła wybierać górnicze hałdy i kopalnie. Rzeżusznik Hallera to jeden z niewielu hiperakumulatorów – roślin gromadzących ogromną ilość metali. Jej właściwości naukowcy wykorzystają np. do oczyszczania gleby. Jego badaniem zajmuje się dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN.

Czytaj więcej

Sensacja w IBS PAN: ten drugi, czyli żubr Higgsa

Do tej pory był znany jedynie z przedstawień z epoki lodowcowej. Teraz, dzięki badaniom DNA przeprowadzonym przy udziale zespołu dr. hab. Rafała Kowalczyka z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, udało się potwierdzić jego istnienie. Chodzi o żubra, którego badacze określają między sobą mianem „żubra Higgsa”, nawiązując do bozonu Higgsa – enigmatycznej cząstki.

Czytaj więcej

Grant w konkursie FETOPEN dla profesor Urszuli Wojdy z Instytutu Nenckiego

Prof. dr hab. Urszula Wojda z Instytutu Nenckiego PAN jest członkiem międzynarodowego konsorcjum, które otrzymało grant UE Horizon 2020 w konkursie FETOPEN: Research & Innovation Action, Novel Ideas for Radically New Technologies. Celem badań konsorcjum jest rozwój nowych strategii leczenia i diagnostyki choroby Alzheimera w oparciu o badania zmian glikobiologicznych.

Czytaj więcej

Jaka jest, a jaka być może jesień życia: rozmowy o starości w Nenckim

Starzenie i długowieczność, genetyka i epigenetyka starzenia, starzenie i choroby związane z wiekiem, interwencja w proces starzenia, starzenie komórkowe. Takimi m.in. tematami zajmowali się uczestnicy Międzynarodowej Konferencji „Future of Ageing” która pod koniec września została zorganizowana w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN.

Czytaj więcej

Trzy głosy w sprawie Puszczy w oddziale PAN w Olsztynie i Białymstoku

Osoby reprezentujące strony w sporze o Puszczę Białowieską miały okazję usiąść przy jednym stole podczas posiedzenia Komisji Ochrony i Zarządzania Zasobami Przyrodniczymi działającej przy Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku, które odbyło się 15 września. Zdaniem komisji – pisze dr hab. Jakub Borkowski – kompromis w tym konflikcie jest możliwy do wypracowania.

Czytaj więcej

Dr Tadeusz Blicharski: mamy wieprzowinę chudszą i zdrowszą

O wpływie czerwonego mięsa na rozwój mózgu człowieka, konieczności dbałości o dobrostan świń i zaletach kulinarnego umiaru, mówi dr Tadeusz Blicharski z Zakładu Genomiki Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, który przewodził Konsorcjum Naukowo-Przemysłowemu zajmującemu się hodowlą zdrowszej wieprzowiny.

Czytaj więcej

Dr Anny Suskiej „nie” dla alkoholu. A co z czekoladą?

Czy w przyszłości będziemy mieli lek, który zwalczy uzależnienia? Naukowcy z zespołu dr Anny Suskiej z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk chcą znaleźć w mózgu komórki, które odpowiadają za nałóg alkoholowy, by zablokować ich działanie. Wcześniej sprawdzą, czy niechcący nie zmniejszą też „miłości” człowieka np. do czekolady.

Czytaj więcej

Tradycyjna wieś wciąż sielska lecz coraz mniej ptasia

Tradycyjne gospodarstwa rolne w Polsce przyciągają dużo większą liczbę ptaków – i z większej liczby gatunków – niż te nowoczesne. Jednak z powodu zmian zachodzących na wsi bogactwo żyjących tam gatunków będzie prawdopodobnie malało. O wnioskach z badań prowadzonych w Wielkopolsce i Małopolsce poinformowali w „Journal of Applied Ecology” naukowcy m.in. z Instytutu Ochrony Przyrody PAN.

Czytaj więcej

Mechanizmy molekularne, czyli walka z depresją

Za zaburzenia psychiczne, które rozwijają się na podłożu przewlekłego stresu, może być współodpowiedzialny enzym MMM-9 trawiący białka – wynika z badań naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk. W przyszłości mogą one zaowocować opracowaniem nowych skutecznych terapii m.in. na depresję.

Czytaj więcej

Chłód na nadwagę, czyli co myszy zrobiły dla ludzi

Obniżenie temperatury otoczenia może pomóc obniżyć wagę ciała. Są na to nowe dowody. Kiedy bowiem przebywa się w chłodzie, flora bakteryjna jelit zmienia się i może pomóc w walce z nadwagą – uważają naukowcy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, którzy we współpracy ze Szwedami zbadali to zjawisko na myszach.

Czytaj więcej

Ile kosztują szkody wyrządzane przez niedźwiedzie na terenie Europy

Liczebność niedźwiedzi żyjących w danym kraju nie ma wpływu ani na liczbę powodowanych przez nie szkód wśród zwierząt hodowlanych, ani wypłacanych odszkodowań. To, jak europejskie kraje radzą sobie z niedźwiedziami, badali naukowcy z różnych krajów Europy pod kierownictwem Carlosa Bautisty z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Czytaj więcej